Aangekocht oud-financiëngebouw wordt gesloopt voor meer groen

De achterzijde van het oud-financiëngebouw grenst aan de tuin de Brouckere. © Johan Sabbe
Johan Sabbe

Het is nu definitief: de stad koopt het oud-financiëngebouw op de Burg voor 730.000 euro. Alle politieke partijen keurden de aankoop maandagavond tijdens de zitting van de gemeenteraad goed, maar over de bestemming was er onenigheid. Het stadsbestuur houdt vast aan het plan om het complex zo snel mogelijk te slopen en er een park te creëren, maar Groen wil het gebouw behouden en herinrichten voor verenigingen en/of sociale doeleinden.

Eind december kwam de stad tot een akkoord met eigenaar Fedimmo om het grote complex te kopen. De vraagprijs bedroeg 1,2 miljoen euro, maar schepen van Stadspatrimonium Hans Blomme (CD&V) slaagde erin om een gunstige prijs van 730.000 euro te bedingen. Met als bedoeling het pand te slopen en er een brede, groene doorsteek te creëren naar de tuin de Brouckere en zo in het hart van de stad één groot centraal park aan te leggen.

Partij Groen wil het gebouw liever behouden

Je zou verwachten dat de partij Groen voorstander van een ruimer park zou zijn, maar dat bleek in dit geval niet te kloppen. “We zijn vóór de aankoop van het pand, maar tégen het onbezonnen slopen ervan”, aldus raadslid Sien Lagae. “Dit kan een fantastische locatie worden voor een goed uitgebouwd ontmoetingscentrum. Er is veel ruimte, modulair in te delen met aluminiumpanelen. Er bestaat nu eenmaal grote lokalennood voor orkesten, koren, bands, toneelverenigingen, jeugdverenigingen, het cultuurcentrum, de Kunstacademie, enzovoort. Alle zijn op zoek naar extra onderdak en staan al jaren in de kou. Ook de sociale kruidenier De Kommisje zou vanuit de Beerstraat hierheen kunnen verhuizen.”

“Het is niet omdat het oud-financiëngebouw de eerste tien jaar voor openbaar nut moet dienen, dat er op langere termijn geen mogelijkheden zijn. Ook betaalbaar wonen kan er gecreëerd worden. Er wordt geïnsinueerd dat het pand zich in heel slechte staat bevindt en er zijn uiteraard wat kosten aan, maar dat blijkt al bij al mee te vallen. Een doorgang naar het achterliggende park is een fantastisch idee, maar daarvoor hoeft het gebouw niet volledig gesloopt te worden, toch? We mogen overigens niet vergeten dat de afbraak veel geld zal kosten. Dus: já voor de aankoop, maar néén tegen het onbezonnen slopen.”

N-VA vreest dat herbestemming tot onnodige kosten leidt

N-VA keurde de aankoop van het gebouw goed, al vond de partij het alweer een serieuze hap uit het stadsbudget. “Als je het pand wilt herbestemmen en voor tijdelijk gebruik aan verenigingen, scholen of andere organisaties ter beschikking stelt, zal dit tot onnodige kosten leiden om conform te zijn voor de doorverhuur van zalen”, deelde Eva Maes de mening van Groen niet. “Anderzijds hebben we er moeite mee dat de aankoop enkel zou dienen voor een groene verbinding met de tuin de Brouckere, want dat gaat al bij al maar om enkele meters breedte tussen het gebouw en het bestaande park. We zouden een toevoeging in de aankoopakte willen zien in de de volgende zin: als de koper binnen een periode van 10 jaar na ondertekening van de akte op het perceel een onverenigbaar project laat bouwen, dient hij aan de verkoper een aanvullende verkoopprijs te betalen.”

Bestuursmeerderheid wil gebouw sowieso snel tegen de vlakte

“De ligging van het gebouw biedt mogelijkheden om vanop de Burg een mooie groene doorsteek te realiseren naar het park de Brouckere en de verder gelegen tuin’s Gravenwinkel”, zei schepen van Stadspatrimonium Hans Blomme. “De aanleg van een groot centraal park wordt voorbereid. De aankoop van het voormalige financiëngebouw past hier perfect in en is een bijkomende troef. Het gebouw zal dan ook gesloopt worden, zoals we meteen voorzien hadden. Alle Torhoutenaren zullen elke dag van het groen kunnen genieten.”

“Het oud-financiëngebouw bevindt zich trouwens in een heel slechte staat. We zouden een pak nutteloze kosten aan het gebouw moeten doen om het te kunnen herbestemmen. Er is zelfs asbest in aanwezig. Slopen is de beste optie.”

In 2026 komt ook voormalig RTT-gebouw te koop

“Dankzij deze aankoop en het slopen van het gebouw ligt de weg nu letterlijk open voor een centraal park”, vulde burgemeester Kristof Audenaert (CD&V) aan. “Het wordt een mooie, groene long in het hart van de stad. We hopen het verruimde park tegen de zomer van 2023 klaar te hebben. We hebben ons intussen aangemeld voor de Vlaamse subsidie voor de aankoop van leegstaande bedrijfsruimten. Die subsidie van 30% met een maximum van 500.000 euro is bedoeld om transformaties in stadskernen te stimuleren en we hopen ervan te kunnen genieten, al is dat niet zeker.”

“In 2026 komt het oude, aanpalende, voormalige RTT-gebouw te koop en mochten we dat kunnen verwerven, dan komt de hele site in onze handen en wordt er veel mogelijk. Een keuze maken, heeft het voordeel van de duidelijkheid. Welnu, wij kiezen om dit gebied te vrijwaren, zodat er op die plaats over tien jaar misschien een mooi stedelijk project kan ontstaan. Trouwens: het moet niet altijd landbouwgrond zijn die opgeofferd wordt om een nieuw park aan te leggen. Ik begrijp niet dat Groen tegen meer groen gekant is.”

Sowieso keurde iedereen de aankoop van het gebouw goed.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.