"Zijn voorgestelde prijs zat ruim boven de ramingsprijs. Gezien we binnen het voorziene budget ...

"Zijn voorgestelde prijs zat ruim boven de ramingsprijs. Gezien we binnen het voorziene budget willen blijven, wordt een nieuw bestek opgesteld. In de maand mei zullen we dat proberen voor te leggen aan de gemeenteraad", zegt gemeenteraadslid Ives Goudeseune (SP.A). "Omdat er toch maar pas in september kan begonnen worden met de eerste werken, maken we van de tussentijd gebruik om met een nieuw bestek met een alternatief voorstel een betere prijs te bekomen." (Foto EG)