"Onze koersen vinden plaats op vaste tijdstippen", vertelt voorzitter Thierry Deblauwe. "Na de tweede zaterdag van mei, waar de nieuwelingen koersen, is er op dinsdag 15 mei een koers voor elite zonder contract en beloften. Deze koers moet ontstaan zijn als afsluit van de vroegere kermis in Aalbeke. Er zijn nog altijd veel Aalbekenaren die deze dinsdag verlof nemen. In sept...

"Onze koersen vinden plaats op vaste tijdstippen", vertelt voorzitter Thierry Deblauwe. "Na de tweede zaterdag van mei, waar de nieuwelingen koersen, is er op dinsdag 15 mei een koers voor elite zonder contract en beloften. Deze koers moet ontstaan zijn als afsluit van de vroegere kermis in Aalbeke. Er zijn nog altijd veel Aalbekenaren die deze dinsdag verlof nemen. In september is er ook nog een koers met de Corneliusfeesten. Deze miniemenkoers heeft op 23 september plaats."Sportclub Aalbeke houdt er ook een goed contact op na met alle Aalbeekse cafés, die ook hun medewerking verlenen. De eerste koers vertrekt vanuit de Melkerij, de tweede vanuit de Smisse met prijsuitreiking in café 't Beenhouwerijtje en in september wordt er vertrokken vanuit de Labberleute. In 1928 werd 'Sportclub Aalbeke Sport' boven de doopvont gehouden. "We bestaan dus 90 jaar", luidt het. Secretaris Jerome Santens vond in de archieven terug dat de club gesticht werd op 1 juli 1928. "In 1970 werd een nieuw bestuur samengesteld met als voorzitter Donald Ovaere, secretaris Anne Mercedes en penningmeester André Losfeld. De club was altijd al verbonden met Aalbeke. Ook nu nog bestaat het negenkoppig bestuur uit mensen van Aalbeke of de 'Markesteert'."Bij de organisatie van een koers komt heel veel kijken. "Het wordt almaar moeilijker om sponsoring rond te krijgen, maar in Aalbeke kunnen we zeker niet klagen. Iedereen, van klein tot groot, doet mee." Aan de koers aan de Melkerij nemen ook Antwerpse en Limburgse renners deel. "Er waren ooit eens 105 deelnemers en we hadden maar 100 nummers gemaakt. Iemand van het bestuur moest vlug naar zijn vrouw om een wit laken, zodat we nieuwe nummers konden uitknippen," lacht Thierry. "Nu stelt dit probleem zich niet meer. De Krant van West-Vlaanderen zorgt nu voor voldoende nummers." (EDB)