Treft het coronavirus onze scholen? Hoe verhouden we ons tot andere regio's? Leren we daar iets uit? CLB Westhoek heeft de meldingen van positief geteste COVID19-gevallen (leerlingen en leerkrachten) gemonitord per werkingsgebied en dat voor de eerste zes weken van het schooljaar.
...

Treft het coronavirus onze scholen? Hoe verhouden we ons tot andere regio's? Leren we daar iets uit? CLB Westhoek heeft de meldingen van positief geteste COVID19-gevallen (leerlingen en leerkrachten) gemonitord per werkingsgebied en dat voor de eerste zes weken van het schooljaar. "De situatie is hier nog volledig onder controle", zegt Hans Vandenbroucke, vestigingscoördinator van CLB Westhoek in Ieper. "De meeste besmettingen gebeuren nog steeds buiten de school. Vooral in Ieper is het even hectisch geweest, maar we slagen er in om tijdig besmette leerlingen en de hoogrisicocontacten ervan in quarantaine te plaatsen. Momenteel komen de eerste groepen terug uit quarantaine."Uit de cijfers kon CLB Westhoek enkele vaststellingen doen. "De weekincidentie daalde aanvankelijk, maar schiet recent omhoog (paarse cijfers)", zegt Hans Vandenbroucke. "Wellicht is het effect van terugkeerders uit vakantie voorbij en volgen we nu de toenemende trend in de maatschappij. De verspreiding binnen de scholen volgt de verspreiding binnen de rest van de populatie. Er zijn nauwelijks secundaire besmettingen binnen school, dankzij de genomen maatregelen.""In week 1-2 kreeg de Westhoek een grotere druk dan het Vlaamse gemiddelde. Waar in de rest van Vlaanderen in week 3-4 een toename van besmettingen bij leerlingen gebeurde, bleef deze in de Westhoek ongeveer gelijk. Het aantal besmette leerkrachten is lager dan het Vlaamse gemiddelde, maar neemt binnen West-Vlaanderen wel een hoog aandeel in."Cijfers uit het verleden zijn geenszins voorspellend voor de toekomst, benadrukt Hans Vandenbroucke. "Wel geven ze aan dat het over een heel beperkt aantal leerlingen gaat. Dit staat echter noch in relatie met de hoeveelheid werk die contacttracing en de bijgaande vragen oplevert noch met de organisatorische uitdagingen die dit voor scholen met zich meebrengt. Het blijft dan ook belangrijk waakzaam te blijven en de maatregelen vol te houden." (TOGH)