Heel wat appartementsgebouwen langs de Belgische kustlijn werden in de jaren zeventig en tachtig gebouwd. Daardoor zijn heel wat van die gebouwen niet meer aangepast aan de nieuwste normen, zowel op vlak van duurzaam bouwen als op vlak van zelfredzaamheid van de bewoners. In combinatie met een sterk vergrijzende bevolking langs de kust betekent dit dat ongeveer 80.000 appartementen langs de kust op relatief korte termijn nood hebben aan een grondige renovatie.

Leidraad

Dat is niet altijd even evident omdat heel wat wooneenheden in particulier bezit zijn, wat een globale aanpak bemoeilijkt. Met de opstart van het project Health Care Accelerator willen lokale overheden, zorginstellingen, bedrijven en kennisinstellingen gezamenlijk op zoek gaan naar een duurzame oplossing voor deze uitdaging. "Dat moet resulteren in een scenario dat architecten, gemeentes en zorgverleners kunnen gebruiken als leidraad om appartementen en woningen op een duurzame manier en binnen het budget van de eigenaar te renoveren", vertelt Jean de Bethune, voorzitter van de POM West-Vlaanderen.

Heel concreet kijken we hoe die zorgverlening en het aanbieden van comfortdiensten een integraal deel kunnen uitmaken van de renovatie

Er moet ook architecturaal nagedacht worden over de renovatie en rekening gehouden worden met de de veiligheid van de bewoner, de toegankelijkheid van het gebouw, maar ook de integratie van een dienstverlening op maat. "Heel concreet kijken we hoe die zorgverlening en het aanbieden van comfortdiensten een integraal deel kunnen uitmaken van de renovatie", aldus de Bethune. "We houden ook rekening met factoren zoals de beschikbaarheid van thuisverpleging, maar ook eenvoudige zaken zoals de nabijheid van winkels en horeca, poetsdiensten, kapsalon... Hiermee stimuleren we de zelfredzaamheid van de bewoners en gaan we de vereenzaming tegen."