Concreet gaat het over technici die de permanentie verzekeren. In totaal gaat het om een 70-tal mensen, verdeeld over de verschillende ploegen. "Het gaat vooral over de bezetting van die wachtdienst", aldus federaal secretaris Jan Van Wijngaerden van Gazelco, de vakbond voor de gas- en elektriciteitssecto...