Het werk 'Toile sur le marin Poncelet' werd zaterdag voor het eerst tentoongesteld tijdens het vredesfestival in Peace Village in Mesen. "Mijn vrienden van Peace Village hebben dit doek naar hier gebracht in het kader van een expo over de geschiedenis van de vredesbeweging in België", vertelt Eddy.
...

Het werk 'Toile sur le marin Poncelet' werd zaterdag voor het eerst tentoongesteld tijdens het vredesfestival in Peace Village in Mesen. "Mijn vrienden van Peace Village hebben dit doek naar hier gebracht in het kader van een expo over de geschiedenis van de vredesbeweging in België", vertelt Eddy."Het toont mijn aanhouding door de rijkswacht tijdens onze manifestatie tegen de verlenging van de militaire dienstplicht van één naar twee jaar in de zeemacht eind 1950. Ik was toen 22 en werd aangehouden, omdat ik beschouwd werd als een persoon met een belangrijk aandeel in de manifestaties in de kazerne van Oostende. Het is een mooi realistisch schilderij. Ik wist pas een tiental jaar geleden van het bestaan af en vond het na enig opzoekingswerk terug in een documentatiecentrum in Seraing. Ik ben wel trots, want dit is een stuk uit mijn leven. We hebben allemaal geschiedenis gemaakt op een of andere manier, al denk ik niet dat mensen mij daar nog van kennen. Ik was maar een enkeling in die campagne tegen de verlening van de dienstplicht. Er waren honderden generatiegenoten, die ook zo gehandeld hebben. Ik werd eruit gepikt als symbool."Matti Vandemaele, directeur van Peace Village, is tevreden dat het 'onderwerp' van het schilderij aanwezig was om toelichting te geven. "Hij was een van de aanstokers van de protesten, die de kiem waren van de vredesbeweging in ons land. Wat Anuna De Wever nu is voor de klimaatbeweging, was Eddy in de jaren 50 voor de vredesbeweging."Het is de eerste keer dat Peace Village en de stad Mesen een vredesfestival organiseren. "Een uitstekend initiatief", vindt Eddy. "Er waren zoveel herdenkingen rond WOI. Het is ook nuttig om stil te staan bij heropbouw en vrede."(TP)