Het werk 'Toile sur le marin Poncelet' werd zaterdag voor het eerst tentoongesteld tijdens het vredesfestival in Peace Village in Mesen. "Mijn vrienden van Peace Village hebben dit doek naar hier gebracht in het kader van een expo over de geschiedenis van de vredesbeweging in België", vertelt Eddy.
...