Wilde bijen, hommels en honingbijen kampen al geruime tijd met een toenemende bedreiging. Oorzaken zijn de veranderingen in het landgebruik, de aanwezigheid van nieuwe insecten, en dodelijke parasieten. Bijen zijn heel belangrijk en mogen zeker niet uitsterven.
...

Wilde bijen, hommels en honingbijen kampen al geruime tijd met een toenemende bedreiging. Oorzaken zijn de veranderingen in het landgebruik, de aanwezigheid van nieuwe insecten, en dodelijke parasieten. Bijen zijn heel belangrijk en mogen zeker niet uitsterven."Bijen zorgen voor bestuiving en vruchtzetting van drie vierde van alle voedingsgewassen", verduidelijkt schepen van Groenonderhoud en Land- en Tuinbouw Hedwig Kerckhove. "Zonder deze kruisbestuivers krijgen onder andere bloemen, appels, tomaten en aardbeien het heel lastig en verdwijnen ook heel wat wilde planten." Om bijen en hommels wat te helpen bij hun zoektocht naar gevarieerd voedsel, ondernam de gemeente de afgelopen jaren verscheidene acties, zoals de omvorming van het openbaar groen in combinatie met een aangepast beheer. "In beide gemeentelijke sportparken en in het Callewaertsbos werden al bloemenmengsels ingezaaid en wordt een verschralend maaibeheer toegepast."Vorig jaar maakte de gemeente al kennis met de bio-bloembollen die geplant werden. Dit jaar breit men daar graag een vervolg aan. Schepen van Milieu en Klimaat Brecht Warnez: "Vorig jaar werden er 5.000 bio-bloembollen aangeplant in de hoogstamfruitboomgaard op Sint-Jan. Onlangs zijn er 7.000 bio-bloembollen aangeplant in het Kasteelpark en in de grasperken aan het cultureel centrum de Feniks en erfgoedhuis de Kaplote. Nu krijgen de bijen nog meer kansen om gevarieerd voedsel te vinden." Men wil in Wingene het lokale bijenactieplan verder uitbouwen. Om de openbare en private ruimte verder bijenvriendelijk in te richten en waar mogelijk bijen te monitoren, werkt de gemeente Wingene samen met Stad-Land-schap 't West-Vlaamse hart en Inagro aan het project Kruisbestuivers.Dit project wordt onder meer gefinancierd door het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling en de Provincie West-Vlaanderen. "Het Stad-Land-schap begeleidt een gemeentelijke werkgroep bij de opmaak en de uitvoering van een lokaal bijenactieplan.""Tegen halverwege 2021 zou zich dat moeten vertalen in heel concrete acties met betrekking tot educatie in scholen, het betrekken en stimuleren van inwoners, opleiding van de eigen groendienst en samenwerking met land- en tuinbouwers", sluit Brecht Warnez af. (NS)