Op de gemeenteraadszitting van mei uitte SP.A-fractieleider Philip Bolle zijn bezorgdheid over het parkeerbeleid van de stad. Volgens geruchten zouden bij Kliniek Zwarte Zusters 42 parkeerplaatsen verdwijnen. "Een private onderneming wil er ...