De kinderopvang is big business in Groot-Kortrijk. Neem bijvoorbeeld de voorschoolse opvang, voor kinderen van 0 tot 3 jaar: er zijn liefst 1.247 plaatsen bij enerzijds onthaalouders en anderzijds in crèches. "In vergelijking met 2013 zijn dat er een goede 30 meer, want toen ging het om 1.213 plaatsen", legt schepen van Kinderopvang en OCMW-voorzitter Philippe De Coene (SP.A) uit.
...