"Het project 'Lekker Actief' was een initiatief van Okra Sport+ Vlaanderen", verduidelijkt Frans Beunens, een van de drijvende krachten achter Okra Sint-Lodewijk. "Met onze afdeling participeerden wij in het verleden ook al in de projecten 'Elke Stap Telt', 'Elke Trap Telt' en 'Elke Club Telt'. Het nieuwe initiatief 'Lekker Actief' ging nog een stapje verder. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat regelmatig bewegen, gezonde voeding en het doorbreken van het sedentair gedrag (te lang stilzitten) essentieel zijn voor een goede gezondheid."
...

"Het project 'Lekker Actief' was een initiatief van Okra Sport+ Vlaanderen", verduidelijkt Frans Beunens, een van de drijvende krachten achter Okra Sint-Lodewijk. "Met onze afdeling participeerden wij in het verleden ook al in de projecten 'Elke Stap Telt', 'Elke Trap Telt' en 'Elke Club Telt'. Het nieuwe initiatief 'Lekker Actief' ging nog een stapje verder. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat regelmatig bewegen, gezonde voeding en het doorbreken van het sedentair gedrag (te lang stilzitten) essentieel zijn voor een goede gezondheid.""Dat was de basis en deze drie facetten kwamen voluit aan bod in het project. In het luik beweging lag het accent op uithouding en hierbij werd opnieuw gewerkt met de opbouwprogramma's van 'Elke stap telt' en 'Elke Trap Telt'. Voor de krachttraining baseerden we ons op een programma dat werd uitgewerkt door PortaAL, het expertisecentrum van KU Leuven. De dynaband was daarbij een handig werkinstrument. Voor het luik voeding werkten we samen met het Vlaams Instituut Gezond Leven en de Logo's. Naast de 'winkeloefening' (etiketten leren lezen, red.) werd via leuke acties in combinatie met bewegingsactiviteiten gewerkt aan bewustmaking van gezonde voeding. De 'beweegwekker' werd dan weer gebruikt om het zitgedrag te doorbreken.""We hadden gehoopt op een twintigtal inschrijvingen maar het aantal deelnemers overtrof onze stoutste verwachtingen. We mochten uiteindelijk 50 inschrijvingen noteren en waren hierdoor genoodzaakt de groep op te splitsen. Het project liep over twaalf weken en elke groep kwam één keer per week, op dinsdag- of donderdagvoormiddag, in de Gavers samen voor een groepsactiviteit. Daarnaast kon men ook individueel aan de slag gaan met een stappen- en krachttrainingsprogramma op eigen maat.""Op basis van de resultaten van de gezondheidstest konden de deelnemers werken aan een persoonlijke doelstelling in functie van gezonde voeding. Met de beweegwekker werden ze gestimuleerd om hun zitgedrag regelmatig te doorbreken. De inschrijvingsprijs was heel democratisch en alle deelnemers kregen een pakket waardevol materiaal: een stappenteller, een doosje met opbouwplannen van 'Elke stap telt' en een doosje met de krachtoefeningen, een beweegwekker, een alternatief pillendoosje en een magneetje met de nieuwe voedingsdriehoek.""Lisa Verschuere, studente aan Howest, gaf op een professionele, deskundige en enthousiaste manier mee vorm aan het project. De wekelijkse groepsmomenten startten meestal met een eenvoudige krachtoefening. Daarna stond bewegen centraal maar ook het luik 'vorming' kwam uitgebreid aan bod. Er kwam een diëtiste langs die uitleg gaf over de voedseldriehoek, we leerden in Heule de beweegbank kennen en deden er aan brisk-walking (gezondheidswandelingen die ervoor zorgen dat je warm krijgt, maar niet uitgeput bent, red.), we deden de waterproef, we leerden patroonstappen.""In het kader van het Festival van het Landschap gingen we wandelen in Sint-Denijs, we namen deel aan de Sneukeldag en de Selenjo in de Gavers en waren met een grote groep van de partij tijdens de provinciale sportdag in Pittem. De reacties in de groep waren unaniem lovend. We kregen niets dan positieve commentaar. Veel deelnemers gaan verder op de ingeslagen weg. Ze willen gezond ouder worden." (Rik Devos)