Burco Coast werd door AGGB en het Stadbestuur gevraagd om een kwaliteitsvol en betaalbaar woonproject te realiseren dat zich volledig integreert in het geheel van nieuwe ontwikkelingen langs de Hendrik Baelskaai. De keuze naar locatie viel daarbij op de hoek van de Victorialaan en de Liefkemoresstraat. Daarmee wordt het project het eerste gebouw aan de nieuw aan te leggen 'Cityriver', het ambitieuze project dat van de vroegere industriële site die Oosteroever eigenlijk is, een leefbare en aangename residentiële omgeving te maken. Dat gebeurt door de aanleg van een kunstmatige stroom afgelijnd met wandelpaden, groen en andere voorzieningen.
...

Burco Coast werd door AGGB en het Stadbestuur gevraagd om een kwaliteitsvol en betaalbaar woonproject te realiseren dat zich volledig integreert in het geheel van nieuwe ontwikkelingen langs de Hendrik Baelskaai. De keuze naar locatie viel daarbij op de hoek van de Victorialaan en de Liefkemoresstraat. Daarmee wordt het project het eerste gebouw aan de nieuw aan te leggen 'Cityriver', het ambitieuze project dat van de vroegere industriële site die Oosteroever eigenlijk is, een leefbare en aangename residentiële omgeving te maken. Dat gebeurt door de aanleg van een kunstmatige stroom afgelijnd met wandelpaden, groen en andere voorzieningen. Ook qua ontwerp werd gekeken om visueel aan te leunen bij de bestaande en geplande realisaties. Om aan de vraag van stad Oostende te voldoen, realiseert de bouwheer binnen deze voorwaarden 50 betaalbare woningen. "Dit project kadert binnen de doelstelling van het Stadsbestuur om betaalbaar wonen voor Oostendenaars te bevorderen", verduidelijkt schepen van Wonen Nancy Bourgoignie.De 50 betaalbare wooneenheden zijn opgedeeld in 40 tweeslaapkamerappartementen met een bruto vloeroppervlakte van enerzijds 81 en anderzijds 91m², voor beide types aangevuld met een mooie terrasruimte. Deze appartementen zullen respectievelijk 185.000 en 205.000 euro kosten, exclusief registratierechten en BTW. Op de twee bovenste verdiepingen worden 10 duplex-woningen voorzien met drie slaapkamers, ideaal voor gezinnen. Deze woningen zullen verkocht worden aan 250.000 euro, BTW en registratierechten exclusief en genieten niet alleen van een mooi terras maar ook van een gemeenschappelijke binnentuin van 375m², een ideale en veilige omgeving voor kinderen om in te spelen.Naast de 50 woningen worden ook 54 autostandplaatsen en 122 fietsstalplaatsen voorzien. "We kiezen voor dit project bewust voor kwalitatief hoogstaande materialen. Op het vlak van energieverbruik streven we naar energiepeil van E30, dat we hopen te behalen door recuperatie met behulp van de installatie van zonnepanelen op het dak en van warmtepompen", aldus architect Filip Delanghe.De betaalbare wooneenheden worden door AGGB toegekend aan gegadigden die aan een reeks van voorwaarden voldoen. Die voorwaarden zijn vooral gebaseerd op twee principes: kandidaten moeten in Oostende wonen, of recent lang gewoond hebben en moeten onder een bepaalde inkomensgrens blijven. Zo mag het netto-belastbaar inkomen voor een alleenstaande niet hoger zijn dan 58.000 euro per jaar, terwijl voor gehuwden en wettelijk samenwonenden die grens ligt op 87.158 euro, ter vermeerderen met 3.500 euro per persoon ten laste. Ter info: dit is anderhalf keer de inkomensgrens die geldt voor het recht op een sociale woning. Bovendien mag een kandidaat-koper geen andere woning in eigendom hebben. Wat betreft de lokale verankering van de kandidaat-koper: die moet tijdens de laatste acht jaar minstens vijf jaar in Oostende gewoond hebben, of tijdens de laatste vijftien jaar minstens tien jaar. Daarnaast verbinden kandidaat-kopers zich ertoe om zich gedurende minstens vijf jaar in de te kopen woning te vestigen. Bij herverkoop binnen de vijf jaar is het recht van wederinkoop geldig.Het is de bedoeling dat kandidaat-kopers zich melden bij het AGGB dat zal instaan voor het screenen van de kandidaturen op basis van hogervermelde voorwaarden. "Het woonplan is gericht op betaalbaar wonen voor Oostendenaars en Oostendse gezinnen. Dit project past daar helemaal in", aldus burgemeester en AGGB-voorzitter Johan Vande Lanotte. "De voorwaarden gekoppeld aan deze woningen laten ons toe om de focus te leggen op personen en/of gezinnen met een gemiddeld inkomen. Zij krijgen zo kansen op een kwaliteitsvolle en betaalbare woning, ook op Oosteroever." Een dergelijke kandidatuur indienen kan vandaag al. Op een eventuele verhuizing is het dan nog even wachten. "Momenteel wachten we nog op de het afleveren van alle benodigde vergunningen, wat nog enkele maanden kan duren. Alle voorbereidingen in acht genomen, zoals bodemsaneringen, hopen we ten laatste te kunnen beginnen met de bouw tegen juni 2019", legt Burco-directeur Dino Ballière uit. "De bouw van een dergelijke constructie neemt traditioneel een jaar tot anderhalf jaar in beslag, afhankelijk van de omstandigheden, waardoor de oplevering dus voor de zomer van 2021 zou zijn."