Bij de actie had de politie bijzondere aandacht voor parkeermisdrijven en verkeershinder. "Het gaat om een actie die al langer gepland stond", vertelt commissaris Kris Allary van de Oostendse politie. "Maar ook op basis van enkele kl...

Bij de actie had de politie bijzondere aandacht voor parkeermisdrijven en verkeershinder. "Het gaat om een actie die al langer gepland stond", vertelt commissaris Kris Allary van de Oostendse politie. "Maar ook op basis van enkele klachten, die door buurtbewoners binnen zijn gekomen, hebben we bepaalde zaken gecontroleerd." De politie controleerde onder andere op het stilstaan of parkeren op het voetpad. Daar werden zeven overtredingen vastgesteld. Daarnaast werden ook zes inbreuken vastgesteld op het gebruik van de gsm achter het stuur. Twee voertuigen beschikten niet over een geldige technische keuring en twee andere waren ook niet ingeschreven. Daarnaast werd er ook een inbreuk op het rijbewijs vastgesteld. Ook op drugs werd er gecontroleerd. Een chauffeur mocht onmiddellijk zijn rijbewijs afgeven nadat hij positief testte op het gebruik van drugs in het verkeer. Er werd ook nog een boete gegeven voor overdreven snelheid en een voor het negeren van het verkeersbord D1. Ook de werven werden opnieuw gecontroleerd. Drie ervan beschikten niet over een geldige parkeervergunning voor hun voertuigen. Bij alle inbreuken werd een proces-verbaal opgesteld.