De wereld verandert snel, ook het toerisme. De Verenigde Naties voorspellen dat tegen 2032 1,8 miljard mensen op onze planeet zullen reizen. Ter vergelijking: in 1995 waren er amper 500 miljoen reizigers. "We moeten ons voorbereiden op de toekomst", stellen toerisme schepen Philip Pierins (SP.A) en zijn toerismemanager Dieter Dewulf in koor. Vorig jaar genereerden 8,3 miljoen bezoekers 703 miljoen euro omzet voor Brugge, waar 6.000 mensen hun brood verdienen met toerisme.
...

De wereld verandert snel, ook het toerisme. De Verenigde Naties voorspellen dat tegen 2032 1,8 miljard mensen op onze planeet zullen reizen. Ter vergelijking: in 1995 waren er amper 500 miljoen reizigers. "We moeten ons voorbereiden op de toekomst", stellen toerisme schepen Philip Pierins (SP.A) en zijn toerismemanager Dieter Dewulf in koor. Vorig jaar genereerden 8,3 miljoen bezoekers 703 miljoen euro omzet voor Brugge, waar 6.000 mensen hun brood verdienen met toerisme.Maar op 32 dagen waren er in 2018 meer dan dubbel zoveel bezoekers dan inwoners in de Brugse binnenstad. "Dat is een maand per jaar het equivalent van de Bloedprocessie. Op topdag 30 december waren er zelfs 60.000 dagjesmensen in het stadscentrum, waar er 20.000 personen wonen. Dus maal drie", aldus Dieter Dewulf.Een opvallende trend is dat zelfs het dagtoerisme internationaliseert. "10 procent van alle bezoekers aan Brugge zijn excursionisten, die overnachten in Brussel, Parijs of Amsterdam, van waaruit ze de trein of bus nemen om enkele uurtjes Brugge te bezoeken", stelt Philip Pierins. Daar tegenover staat dat congrestoerisme in Brugge amper 8 procent bedraagt, terwijl in Gent en Antwerpen dit 20 à 30 procent is van het aantal overnachtingen.Ondanks deze hoge aantallen erkent 80 procent van de Bruggelingen het belang van het toerisme, al vrezen vele Bruggelingen dat het betaalbaar wonen door het toerisme onder druk komt. Een op vier vindt dat toeristen voor overlast zorgen, vooral in het verkeer. Ook bij de toeristen wordt Brugge op bepaalde momenten als te druk maar vooral duur ontvangen. "Met 7,3 op 10 doen we het op vlak van prijs-kwaliteit minder goed dan de andere kunststeden", zegt Dieter Dewulf.Aangezien het toerisme de komende jaren wereldwijd enorm zal toenemen, zijn er maatregelen nodig om de amper 4,4 vierkante kilometer grote Brugse binnenstad leefbaar te houden. Daarom ontwikkelde Toerisme Brugge een nieuwe strategische visie voor 2019-2024. "Onze ambitie is dat dit plan bijdraagt aan het welbevinden van bezoekers, ondernemers én inwoners", benadrukt Philip Pierins."Er moet respect zijn voor de inwoners, we moeten het toerisme beheersbaar houden, maar het moet ook een succesverhaal blijven. Voor, tijdens en na elk bezoek moeten we ingrijpen", zegt Dieter Dewulf. Het stadsbestuur wil toerisme associëren met geluk en koos daarom doelbewust het klavertje vier als gelukssymbool voor zijn strategisch plan. Met vier strategische keuzes: een evenwichtige, verbindende, aantrekkelijke en ondernemende stad.De voorbije weken werden alle toeristische actoren betrokken bij de opmaak van een actieplan met 40 maatregelen. "Verbinden betekent interactie creëren tussen bezoekers en inwoners, zoals bij de Triënnales. Aantrekkelijk houdt in dat er respect is voor ons cultuurhistorisch patrimonium, maar ook dat er ruimte is voor vernieuwing en experiment. Ondernemend wil zeggen dat wij acties opzetten rond duurzaam toerisme, dat minder onderhevig is aan externe gebeurtenissen, zoals de aanslagen van 2016. Evenwicht is synoniem voor een toeristische ontwikkeling in het belang van onze stad en zijn inwoners. Iedereen blijft welkom, ook de dagtoeristen, maar we voeren enkel nog promotie voor verblijfstoerisme. Dat is onze prioriteit, met meer aandacht voor het congrestoerisme. We zullen proberen de groei van het excursionisme af te remmen", aldus Dieter Dewulf."Brugge ambieert een verstandige toeristische groei. Meer toeristen als het kan in de dalmaaanden januari, februari en maart of in de midweek. Kwalitatieve groei door het verlengen van de verblijfsduur en het inzetten op bezoekerstevredenheid. Elke geïnvesteerde euro moet twee keer opbrengen.""We zullen ons naar bepaalde doelgroepen richten. Groepstoerisme moet in de Gouden Driehoek (het toeristische hart van Brugge, red.) blijven, maar verblijfstoeristen kunnen ook andere plekjes in Brugge ontdekken. De hotel- en vakantiewoningenstop blijft van kracht", meent Philip Pierins, die ook een hervorming van Toerisme Brugge en een vernieuwing van de toeristische onthaalkantoren aankondigt.Het actieplan voorziet voorts onder meer de uitbreiding van de vakantiewoningenstop naar de deelgemeenten en een taks voor belastende vormen van toerisme, zoals wellicht cruises en autocartoerisme. "We plannen maatregelen om het eenzijdig winkelaanbod, dat enkel gericht is op toeristen, af te remmen. De Kerstmarkt wordt geheroriënteerd naar een bredere winterbeleving", aldus Philip Pierins.Burgemeester Dirk De fauw denkt ook aan een extra parking, exclusief voor toeristen: "Ook ik erger mij aan de Engelsen, Fransen en Duitsers die hun auto parkeren in de Ezelstraat en de Sint-Jorisstraat. We moeten middelen vinden om toeristen af te leiden naar de randparkings. Maar daarvoor hebben we een alternatief nodig, want 't Zand en het station zijn geregeld volzet. Waarom geen jobstudenten op drukke momenten met folders aan verkeerslichten plaatsen om toeristen te begeleiden naar de randparkings? De Dienst Mobiliteit kreeg de opdracht om een visie op het langparkeren te ontwikkelen."Tot slot: waar wil Brugge in 2024, als de huidige legislatuur afloopt, met zijn toerisme staan? Philip Pierins: "Het draagvlak voor toerisme bij de Bruggeling moet minstens op 76 procent staan. Dat is het percentage dat zijn steun betuigde voor het toerisme in het laatste bewonersonderzoek van 2016. De klanttevredenheidsscore moet uitmuntend worden. De gemiddelde verblijfsduur moet naar boven. Brugge moet inzake de 73 duurzaamheidsdoelstellingen van de Verenigde Naties hoger scoren dan het gemiddelde van de Europese toeristische steden. Die score is doorslaggevend voor veel bedrijven in de keuze van een stad voor hun congres."Oppositiepartij Groen reageert bij monde van raadslid Karen Robert. "Dit klavertje vier mist enkele groene blaadjes. Het ecologische aspect ontbreekt. Slechts één prioritair actiepunt verwijst naar de verankering van toerisme en milieu. Voor Groen moet de stad prioritair de meerwaardezoeker uit eigen land en de buurlanden aantrekken. Toerisme relatief dichtbij huis is het meest milieuvriendelijk. Ook de manier van reizen naar Brugge is cruciaal. Er moet volop ingezet worden op de trein. Daar lezen we jammer genoeg niets over. Ook een beleid inzake AirBnB staat niet in de nota. Bruggelingen die toevallig een kamer in hun huis te veel hebben en die aanbieden aan toeristen, zijn een goed voorbeeld van deeleconomie. Er moet wel paal en perk worden gesteld aan het verhuren van hele woningen waar men zelf niet eens woont. Dat is oneerlijke concurrentie ten opzichte van onze hotels. Bovendien zet het druk op de woningmarkt."