Dat de natuur heel wat mooie plaatjes kan opleveren voor fotografen is bekend. Maar soms is het niet altijd even gemakkelijk om deze vast te leggen op de gevoelige plaat, gezien verenigingen die ijveren voor de natuur, fotografen niet zo graag zien komen.
...

Dat de natuur heel wat mooie plaatjes kan opleveren voor fotografen is bekend. Maar soms is het niet altijd even gemakkelijk om deze vast te leggen op de gevoelige plaat, gezien verenigingen die ijveren voor de natuur, fotografen niet zo graag zien komen.Tot dertig jaar terug was dit ook in Kuurne het geval, tot enkele bindfiguren die zowel lid waren van natuurvereniging de Vlasbek als fotoclub Retina de neuzen van beide verenigingen in dezelfde richting plaatsten. Dit leverde meteen een unieke samenwerking op die dertig jaar later nog steeds stand houdt. "Fotoclub Retina werd 43 jaar geleden boven de doopvont gehouden door Marcel Holvoet", vertelt huidig voorzitter Bernard Noffels. "Roger Lecoutre en José Malfait waren leden van het eerste uur en maakten deel uit van het toenmalige bestuur.""De club had in zijn piekperiode om en bij de 70 leden en er werd deelgenomen aan tal van nationale - en internationale tentoonstellingen waarbij vele prijzen werden behaald. Toen een aantal leden echter stopten met de fotografie, vaak door de leeftijd, en door de opkomst van het digitale tijdperk, bleef fotoclub Retina wat ter plaatse trappelen en miste zo de digitale trein", vertelt Bernard Noffels."Zelf was ik op dat ogenblik wat bezig met fotografie, maar had gezworen nooit toe te treden tot een fotoclub. Maar zeg nooit, nooit. Na een mindere periode binnen de fotoclub, die toen nog vier leden had, nam ik eind 2013 het roer over en blies de club nieuw leven in.""Inmiddels liep het ledental opnieuw op naar 32 actieve leden en werden onze activiteiten gediversifieerd. Er werd besloten om de activiteit die we samen met De Vlasbek organiseerden verder uit te bouwen en nog te verbeteren."Een van de leden die er al vanaf het begin bij is, is Roger Lecoutre. Met zijn 80 lentes is Roger alvast nog niet van plan om zijn fototoestel aan de kant te leggen, want nog dagelijks trekt Roger erop uit met zijn fiets om zijn fotocollectie verder uit te breiden. "Door de jaren heen onderging fotografie een grote wijziging", vertelt Roger. "Waar is de tijd dat wie analoge foto's had gemaakt meteen zijn donkere kamer indook om het resultaat ervan te zien. Met de huidige digitale fotografie is een donkere kamer niet meer nodig, meer zelfs, het resultaat van een foto die wat overbelichting heeft of te donker werd gefotografeerd, kan nog perfect worden bijgewerkt met een softwareprogramma.""In het tijdperk van de analoge fotografie was dit allemaal niet mogelijk. Je kon een overbelichte foto wel nog een beetje donkerder maken met een trucje maar dat was het dan. Zelf ben ik echter nooit overgeschakeld op digitale fotografie, ik neem nog steeds mijn foto's op de klassieke manier."Wie het resultaat van de samenwerking tussen natuurpunt de Vlasbek en fotoclub Retina wil komen bekijken, is welkom op vrijdag 20 maart om 19.30 uur in 't Senter, Sint-Katrienplein 14. Daar vindt de jaarlijkse avond rond natuurfotografie, indertijd in het leven geroepen door toenmalig voorzitter Marcel Holvoet en meteen ook het langstlopende natuurfotografie-event in de ruime regio, plaats.In het eerste deel van de projectie komt lokaal talent aan bod. Het tweede deel is voorbehouden voor professionele fotografen.Als gastsprekers werd een duo aangesproken: Karel Vanginderdeuren en Pieter-Jan D'hondt die hun gezamenlijk werk komen tonen. Het zijn nacht-natuurfotografen en het werk dat ze komen tonen was tot nog toe enkel in het buitenland te zien! Een unicum! (BRU)Info: www.retinakuurne.com.