Verantwoordelijke en zorgcoördinator Jan Declercq situeert het dagcentrum De Keper als een initiatief van De Loods (het vroegere Huize Godtschalck vzw uit Loker, red.). "Het werd opgestart met twaalf gasten in 1989, is erkend door de Vlaamse Gemeenschap en wordt gesubsidieerd door het Vlaams Ministerie van Welzijn, Gezondheid en Gelijke Kansen. Het Dagcentrum was van 1989 tot eind 2004 gehuisvest in de O.L.V.-Kruisstra...

Verantwoordelijke en zorgcoördinator Jan Declercq situeert het dagcentrum De Keper als een initiatief van De Loods (het vroegere Huize Godtschalck vzw uit Loker, red.). "Het werd opgestart met twaalf gasten in 1989, is erkend door de Vlaamse Gemeenschap en wordt gesubsidieerd door het Vlaams Ministerie van Welzijn, Gezondheid en Gelijke Kansen. Het Dagcentrum was van 1989 tot eind 2004 gehuisvest in de O.L.V.-Kruisstraat 18, een oude pastorie, in Poperinge. In 2004 verhuisde het dagcentrum naar een meer comfortabele woning op de Valkenberg 11. De Keper is nu gehuisvest in een veilige en aangepaste infrastructuur, rekening houdend met de specificiteit van ons aanbod en de noden van de gebruiker. Het is een onopvallend huis in de rij. In de garage is er plaats voor de fietsen en allerlei spelmaterieel, in de tuin staan een trampoline, een schommel en speelhuisje en er staan groentebakken" aldus Jan Declercq.Het dagcentrum ressorteert onder het gerechtelijk arrondissement Ieper. De hulpverlening van het dagcentrum kan ook worden ingezet buiten het gerechtelijk arrondissement Ieper op voorwaarde dat wordt voldaan aan de basisvoorwaarden (verwijzen naar Bijzondere Jeugdzorg, nu Ondersteuningscentrum Jeugdzorg). De aanpak is dubbel. Enerzijds ligt de nadruk op de begeleiding van de kinderen in het dagcentrum na de schooluren. Anderzijds is de gezinsbegeleiding minstens even belangrijk en intens. Maar het centrum in Poperinge is ook rechtstreeks toegankelijk zonder aanvraagprocedure. De contacten komen er door het OCMW, de huisdokter, de school, het CLB, of de gezinnen rechtstreeks. "Kinderen komen hier dus niet omdat ze zelf iets hebben misdaan, maar wel omdat de thuis- of opvoedingssituatie omwille van uiteenlopende redenen moeilijk ligt. Wij noemen het multiproblemgezinnen. Wij vertrekken steeds uit de mogelijkheden, wat nog goed is, wat nog kan", zegt de coördinator.Het dagcentrum richt zich op gezinnen met kinderen tussen 3 en 18 jaar en de ouders verklaren zich bereid om aan het hulpaanbod mee te werken. In De Keper kunnen er acht kinderen of jongeren begeleid worden. (AHP)