In het woonzorgcentrum Mariaburcht testte een tiental dagen geleden een eerste bewoner positief. Wegens de verplaatsingen van de bewoner op de verschillende afdelingen besliste het management om meteen over te gaan tot een algemene testafname bij alle 98 bewoners en alle medewerkers. Zaterdag ontvingen zij hiervan de eerste testresultaten: acht bewoners en zes medewerkers testen positief. Op dinsdag 3 november volgde een tweede testafname. Hieruit kwamen nog meer besmettingen. Donderdag telt het woon...

In het woonzorgcentrum Mariaburcht testte een tiental dagen geleden een eerste bewoner positief. Wegens de verplaatsingen van de bewoner op de verschillende afdelingen besliste het management om meteen over te gaan tot een algemene testafname bij alle 98 bewoners en alle medewerkers. Zaterdag ontvingen zij hiervan de eerste testresultaten: acht bewoners en zes medewerkers testen positief. Op dinsdag 3 november volgde een tweede testafname. Hieruit kwamen nog meer besmettingen. Donderdag telt het woonzorgcentrum 27 bewoners met covid-19. Van 93 medewerkers zijn ook 24 medewerkers getroffen door het coronavirus. "De voorbije maanden werkten we preventief een draaiboek voor het cohorteren in ons woonzorgcentrum uit. Zaterdag, na het vernemen van de eerste resultaten namen we met alle familieleden telefonisch contact op. We lichtten ook alle bewoners en medewerkers persoonlijk in. We startten meteen de cohortewerking op en brachten alle bewoners waarbij covid-19 werd vastgesteld over naar éénzelfde afdeling.", zegt directeur Anneleen De Roo. Het woonzorgcentrum voerde inmiddels de cohort-zorg verder door. Mariaburcht deelde het gebouw tijdelijk in in twee afdelingen, een COVID- en COVID-vrije afdeling. Hierdoor moeten heel wat bewoners noodgedwongen tijdelijk hun kamer verlaten. "We begrijpen dat verhuizen naar een andere kamer een enorme impact op onze bewoners en onze medewerkers heeft. Maar de veiligheid en de zorg voor al onze bewoners en medewerkers komt nu op de eerste plaats. We garanderen ook dat de persoonlijke spullen van de bewoner afzonderlijk zullen bewaard worden." Met deze acties wil het woonzorgcentrum zo de verdere verspreiding van het virus door het gebouw beperken. "We zijn ervan overtuigd dat alle bezoekers, bewoners maar ook onze medewerkers de maatregelen strikt naleefden. Zo konden we het virus ook tijdens de eerste periode buitenhouden. Helaas wist het virus ondanks alle geleverde inspanningen deze keer ons woonzorgcentrum wel binnen te dringen. Ook nu respecteren wij de veiligheidsmaatregelen die de overheid ons oplegt. We zien er streng op toe dat alle voorzorgsmaatregelen bij de verzorging heel nauwlettend opgevolgd worden door onze medewerkers. We hopen dat iedereen snel terug aan de betere hand is." Over enkele dagen volgt een nieuwe testafname. Tot dan blijft het woonzorgcentrum gesloten voor alle bezoek. Bezoekers worden aangemoedigd om de bestaande communicatiekanalen zoals telefoon, raambezoek, Skype, Messenger, Facebook veelvuldig te blijven gebruiken.