25.000 euro onbetaalde facturen kinderopvang De Buidel

Tom Pollentier. © (Foto Coghe)
Redactie KW

De buitenschoolse kinderopvang blijft de Koekelaarse gemoederen beroeren. Maakte oppositiepartij CD&V bij monde van fractieleider Tom Pollentier in het verleden over de werking en het personeelstekort daar al zijn bedenkingen over, afgelopen maandag 25 april kwam dit dossier opnieuw te berde op de gemeenteraad, want raadslid Pollentier was niet te spreken over de plotse tijdelijke sluiting van De Buidel en de laattijdige communicatie daaromtrent naar de ouders toe en al zeker niet over het feit dat ouders hun rekeningen niet betalen en er maar liefst 25.000 euro sinds 2019 openstaat! Ze hadden ook vragen omtrent het ingevoerde reservatiesysteem van de kinderen vanaf heden.

Tom Pollentier.
Tom Pollentier. © (Foto Coghe)

Kinderopvang De Buidel werd na de paasvakantie voor een week tijdelijk gesloten omdat het personeel wegens enkele zieke personeelsleden en ingevolge de drukke coronaperiode op haar tandvlees zit en ze dus meer dan nodig aan rust toe zijn. Maar daar had CD&V bij monde van oppositieraadslid Tom Pollentier geen oren naar. Volgende vragen hadden zij in petto voor schepen Jan Lievens (Open VLD), bevoegd voor kinderopvang: Hoe kwam de beslissing tot sluiting tot stand? Welke oplossingen ziet het schepencollege om op korte en op lange termijn een oplossing te bieden aan het personeelstekort in de Buidel en is het nu ingevoerde reservatiesysteem een tijdelijk of blijvend gegeven?

Coördinator out wegens ziekte

In kinderopvang De Buidel kunnen er maximum 180 kinderen terecht en is er een kader van 20 halftijdse begeleiders voorzien. Helaas zijn er echter maar acht begeleiders voor de opvang van ruim 100 kinderen, wat uiteraard te weinig. “Een probleem waar gans Vlaanderen mee kampt, want er zijn nu eenmaal te weinig gekwalificeerde begeleiders en iedereen vist in dezelfde vijver, een vijver die jammer genoeg leeg blijkt te zijn”, zo stelden burgemeester Patrick Lansens (Vooruit) en schepen Jan Lievens op de laatste gemeenteraadszitting.

“Zoals iedereen weet is onze coördinator van De Buidel al sinds 17 mei 2021 out wegens ziekte en neemt de directeur Welzijn en Gezin, de coördinatie tijdelijk op zich, samen met Infano, een externe firma waarmee we reeds samenwerkten tijdens het bouwverlof”, pareert Lievens Pollentier. “Het was onze directeur Welzijn en Gezin die ons wees dat het personeel op zijn tandvlees zit en er een structureel personeelstekort heerst. Vandaar dat het college besliste op 31 maart langs te gaan en moest vaststellen dat er slechts drie begeleiders aanwezig waren die dag. Alle andere begeleiders waren out met griep en luchtwegeninfecties. Voor diezelfde dag moest administratief personeel van de gemeente inspringen als kinderbegeleider als versterking.”

“De signalen die deze drie begeleiders ons gaven waren overduidelijk: zowel mentaal als fysiek waren ze op. Indien we deden alsof onze neus bloedde, dreigde het volledig team in ziekte te vallen”, vervolgde Lievens. “Sluiting voor de volgende dag 1 april wegens acuut personeelstekort (overmacht) was de enige juiste keuze. Sluiting voor de week na Pasen om het ganse team een week rust te bieden om volledig te recupereren, een noodzaak.”

Beterschap in zicht

Raadslid Pollentier ging niet akkoord, want volgen hem slepen de personeelsproblemen al jaren aan. “Ook in de vorige legislatuur was het personeelstekort nijpend en acuut. Het gemeentebestuur holt steeds achter de feiten aan. Jullie werken vandaag opnieuw probleemoplossend maar niet vermijdend. We missen een visie op langere termijn”, zo stelde Pollentier.

“Als gemeentebestuur doen we wat we kunnen om de werking van de kinderopvang te garanderen rekening houdend met het personeelstekort”, benadrukte Lievens. “We voeren een inschrijvingssysteem in zoals tijdens de vakantieperiodes, want op die manier krijgen we een duidelijk beeld op het aantal kinderen dat aanwezig zal zijn en kunnen we het aantal kinderen begrenzen mocht dit nodig blijken ingeval onvoldoende begeleiders voorhanden zijn. Immers de veiligheid van de kinderen primeert en we moeten blijven voldoen aan de vereisten die Kind en Gezin ons voorschrijft.”

“Daarnaast kunnen de begeleiders die dit wensen, meer dan 21 uur per week werken en voor een aantal onder hen is dit reeds opgetrokken naar 25 uur per week en krijg ik het signaal dat nog begeleiders dit wensen te doen”, aldus nog Lievens. “Bij sollicitatiegesprekken geven we steeds aan dat de halftijdse functie bij De Buidel kan aangevuld worden met een job bij de poetsdienst. Zo hebben ze een voltijdse baan en ook een hoger loon.”

“Tot slot kan ik nog meegeven dat er hoopgevend nieuws is, want we merken dat de opgedreven publiciteitscampagne en de media-aandacht van de voorbije dagen, zijn vruchten begint af te werken op het aantal binnenkomende sollicitaties. Op 19 april hebben we een kinderbegeleider kunnen aanstellen en op 3 mei zullen we nog drie kinderbegeleiders aanstellen. Daarenboven zijn nog drie sollicitatiegesprekken ingepland en hopen we daar ook goede kandidaten uit te halen.”

“Het nu ingevoerde reservatiesysteem is een blijvende maatregel. “We begrijpen dat dit een extra inspanning vraagt van de ouders, maar ze moeten begrijpen dat we onze planning moeten kunnen maken. Het is in andere gemeenten ook verplicht”, besluit schepen Jan Lievens.

Aantijgingen raken kant noch wal

Ook burgemeester Patrick Lansens mengde zich in het debat en ging absoluut niet akkoord met de beweringen van Pollentier: “U stelt dat wij te laat beslissingen namen op vlak van personeel maar die aantijging raakt kant noch wal. Wij hebben steeds een kader vastgelegd in functie van het aantal kinderen dat opgevangen wordt en de budgetten zijn er, dat is niet het probleem. Het huidige kader van 20 begeleiders werd al drie jaar terug vastgelegd maar dat hebben we ondanks constante vacatures nog nooit gehaald. We zijn even aan een maximum van 18 begeleiders geweest, nu zijn we gezakt naar 12 waarvan 2 langdurig ziek”, benadrukte Lansens. “Corona zit daar zonder enige twijfel voor veel tussen, de mensen in de begeleiding hebben helse tijden meegemaakt. Het probleem is niet alleen in Koekelare, het is overal in Vlaanderen het geval. We vissen met alle gemeenten in dezelfde vijver maar de vijver is blijkbaar zo goed als leeg. De voorwaarden zijn overal dezelfde want het zijn verplichte barema’s die vastgelegd zijn door de Vlaamse overheid.”

“We hebben van bepaalde begeleiders al het aantal uur opgetrokken maar het moet werkbaar blijven. We krijgen nu voor het eerst ook toelating van de overheid om naar 18 in plaats van 14 kinderen per begeleider te gaan, behalve voor kleuters. Door de combinatie van beide maatregelen hebben we wel geen 20 mensen meer nodig maar wel nog steeds een 17-tal”, vervolgde de Koekelaarse burgervader. “Het mag daarbij onderstreept worden dat we in Koekelare met een capaciteit van 180 kinderen een heel grote opvang hebben. We hebben 5 jaar terug nog bijgebouwd om toch maar het groot aantal kinderen te kunnen blijven opvangen. In andere gemeenten weigeren ze de kinderen als de capaciteit bereikt is, dat hebben wij eerder nauwelijks gedaan. Maar het actuele grote personeelsprobleem is dan ook navenant. Als je een opvang hebt van 40 kinderen kan je geen 8 personeelsleden te kort hebben en is het probleem veel beperkter.”

25.000 euro aan openstaande rekeningen

Raadslid Pollentier ging ook eens kijken naar de financiële kant van De Buidel en bij navraag bij de financiële diensten hoorde het raadslid het in Keulen donderen. Uit zijn onderzoek bleek dat er de afgelopen jaren geen structurele herinneringen werden verstuurd omtrent de facturatie van de Buidel naar de ouders toe die hun rekening niet betaalden. “De laatste structurele herinneringen werden eind juni 2019 verstuurd. Daarna gebeurde dit enkel sporadisch, naar aanleiding van een aangifte collectieve schuldenregeling, een notificatie van de notaris of op vraag van het OCMW”, zo stelde het raadslid. “Op 7 april 2022 werden er pas terug herinneringen verstuurd voor alle openstaande facturen. Het opgelopen bedrag bedroeg begin april ongeveer 25.000 euro. Een bewijs van geen goed financieel beheer”, zo bestempelde Pollentier deze nalatigheid.

Burgemeester Patrick Lansens, bevoegd voor Financiën, gaf openlijk toe dat dit onverantwoord is. “Dit is inderdaad een nalatigheid en onverantwoord”, gaf hij Pollentier gelijk. “Onze financieel beheerder heeft ons dat niet gemeld. Eind maart lichtte onze financiële beheerder ons wel in dat er voor maar liefst 25.000 euro openstaande facturen waren, maar niet dat er geen herinneringen meer zijn verstuurd. We hebben nu één extra werkkracht aangeworven die haar tot de zomer zal helpen om die achterstand in te halen”, antwoordde Lansens tot besluit. (EV)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.