217 GAS-boetes na extra controle sluikstorten en zwerfvuil: “Wie niet horen wil, moet voelen”

Zwerfvuil en sluikstorten kosten de stad handenvol geld. © gf
Redactie KW

In oktober zette Stad Oostende extra hard in op sluikstort en zwerfvuil. Er werden 217 GAS-boetes uitgeschreven. Er werden ook 128 burgers gevat die hun peuk op de grond gooiden en er werden 82 sluikstorters gevat. Ook voor wildplassen, hondenpoep en het voederen van dieren werden boetes uitgeschreven.

In oktober richtte de stad haar pijlen niet enkel op preventie maar vooral op handhaving. Aanleiding was de Week van de Handhaving waarin met tal van acties een versnelling hoger werd geschakeld.

Zwerfvuil en sluikstort kosten de stad handenvol geld. En ook de milieu-impact is niet te onderschatten. Stad Oostende nam in het bestuursakkoord 2019-2024 de ambitie op om een nultolerantie in te voeren voor sluikstorten. Tijdens de maand oktober wilde de stad met verschillende acties de problematiek nog wat intensiever aanpakken.

Wie niet horen wil…

“Sluikstorten en alles wat er mee te maken heeft is voor dit stadsbestuur een absolute prioriteit van de handhaving. De burger is het beu en ook wij hebben onze buik ervan vol. Vorig jaar hebben we ingezet op sensibilisering maar die tijd is voorbij. Wie niet horen wil, moet voelen. Daarvoor doen teveel mensen hun uiterste best om onze stad proper te houden”, verduidelijkt schepen van Handhaving Maxim Donck het probleem en de extra aanpak. “Tijdens de week van de handhaving plaatsten we dit probleem extra in de kijker maar doorheen het volledige jaar zetten we hier hard op in.”

Extra handhavingsacties

Er vonden dagelijks extra handhavingsacties rond sluikstorten plaats. De focus lag op gekende hotspots, afvalstraten en het gebruik van afvalkorven. Heel wat medewerkers van Stad Oostende, zoals onder meer de Gemeenschapswachten, gingen samen op stap om overtredingen vast te stellen, de identiteit van overtreders te achterhalen en GAS-boetes uit te schrijven.

De extra inspanningen leverden opvallende resultaten op. Er werden in oktober 217 GAS-boetes uitgeschreven. Er werden ook 128 burgers gevat die hun peuk op de grond gooiden en er werden 82 sluikstorters gevat. Ook voor wildplassen, hondenpoep en het voederen van dieren werden boetes uitgeschreven.

Uiteraard wordt er niet enkel tijdens de Week van de Handhaving aandacht aan de netheid van het openbaar domein gegeven. Handhaving gebeurt het hele jaar door. Tot nu werden er in 2021 bijvoorbeeld al 1.069 vaststellingen gedaan voor het weggooien van een peuk en 226 boetes uitgeschreven voor sluikstorten.

“Wie niet horen wil moet voelen. Als er regels zijn moet je die ook handhaven, dat is maar correct tegenover iedereen die ze wel naleeft” zegt burgemeester Bart Tommelein. “Laat het voor eens en altijd duidelijk zijn, vuilnis hoort in de vuilnisbak. Ook peuken.”

Stickers voor handelaars

Naast de aanpak van sluikstort, moet afval op een efficiënte wijze worden verwerkt. Oostende telt veel handelaars die allen samen voor heel wat afval zorgen. Schepen Charlotte Verkeyn: “Een propere en nette stad op alle vlak is belangrijk. Het handhavingsluik is nodig voor die mensen die het jammer genoeg niet kunnen laten om vuiligheid achter te laten. Handelaars hebben quasi dagelijks afval en gebruiken hiervoor private afvalcontainers. We kozen ervoor om een systeem met stickers in te voeren zodat de Gemeenschapswachten duidelijk zien dat het niet om sluikstorten gaat. Zo ondersteunen we onze handelaars en kunnen ze niet onterecht beboet worden.”

Op deze stickers kunnen de handelaars hun gegevens en het tijdstip van ledigen aanduiden. Handelaars die een sticker willen, kunnen contact opnemen met het Economisch Huis Oostende via info@economischhuis.be (of T 059 24 23 00 ) of bij de Gemeenschapswachten via gemeenschapswachten@oostende.be (of T 059 25 86 36).

Preventie

Om zwerfvuil en sluikstort aan te pakken, zet de stad in op zowel handhaving als op preventie. Vooraleer repressief op te treden, wil Stad Oostende ook steeds inzetten op preventie en sensibilisering. Een aantal succesvolle preventieve initiatieven werden herhaald of verlengd. Zo deelden de Gemeenschapswachten in oktober opnieuw hondenpoepzakjes en zakasbakjes uit. Met dit soort acties wil Stad Oostende de slagkracht van de gemeenschappelijke inspanningen maximaliseren. Daarnaast blijven ook de peukenzuilen nog langer staan. In de zomer werden peukenzuilen in de uitgaansbuurt geplaatst. Terwijl de zuilen de straten mee netjes hielpen houden, kregen de sigarettenpeuken een tweede leven in een recyclageproces. De huurovereenkomst voor de peukenzuilen werd onlangs verlengd.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.