Op vandaag staan er 200 woningen - een record ! - in het Brugs leegstandsregister vermeld en worden er een 300-tal onderzoeken per jaar gedaan. Volgens gemeenteraadslid Geert Vantieghem (N-VA) zouden er bijna 5.400 woningen in aanmerking komen voor een leegstandsonderzoek.
...

Op vandaag staan er 200 woningen - een record ! - in het Brugs leegstandsregister vermeld en worden er een 300-tal onderzoeken per jaar gedaan. Volgens gemeenteraadslid Geert Vantieghem (N-VA) zouden er bijna 5.400 woningen in aanmerking komen voor een leegstandsonderzoek.Ook de verkrotting verdient volgens deze politicus een steviger aanpak van het stadsbestuur. "Het eerste gemeentelijke verwaarlozingsreglement dateert van 2017 en tot eind 2019 waren we er in geslaagd om al 55 onderzoeken uit te voeren. Uiteindelijk stonden er eind december 2019 amper 9 panden in het verwaarlozingsregister! Dat zijn toch wel bedroevend lage cijfers die helemaal niet overeenstemmen met de realiteit", aldus Geert Vantieghem.Dit standpunt poneerde het oppositielid tijdens een debat over het nieuw woonbeleidsplan van de stad. Woonschepen Franky Demon (CD&V) relativeerde die aangehaalde cijfers: "Er zitten spookwoningen tussen, met foute nummeringen. De leegstand valt mee in Brugge en is zeker niet hoger dan in andere steden. De regels rond verkrotting zijn Vlaams, die kunnen wij niet veranderen...."Charlotte Storme (Groen) hekelde dat 19.000 Bruggelingen problemen hebben om aan een betaalbare woning te geraken: "Zij betalen meer dan een derde van hun maandelijks inkomen aan de huur van een huis..."Pascal Ennaert (SP.a) loofde het nieuwe woonbeleidsplan dat duidelijk maakt dat een lokale overheid kan ingrijpen op de woonmarkt. Hij vroeg om extra aandacht voor de effecten van toeristische logies en studentenkamers, omdat die de prijzen op de kleine Brugse huurmarkt beïnvloeden.Volgens Stefaan Sintobin (VB) stijgt het aantal huurders van buitenlandse afkomst, wat de druk op de woonmarkt verhoogt en het tekort aan sociale woningen vergroot....Jasper Pillen (Open VLD) pleitte voor de vrijwaring van de groene rand rond Brugge: "Je kan niet blijven sociale woningen bijbouwen. We moeten meer inzetten op de zichtbaarheid van onze sociale verhuurkantoren. Te weinig huiseigenaars kennen de voordelen van sociale verhuring."Een uitbreiding van de Brugse hotelstop naar de randgemeenten ziet woonschepen Franky Demon (CD&V) niet zitten...