Johan Lefever is regent Frans-Geschiedenis. Lieve Hutsebaut gaf vroeger 15 jaar muziekles aan toekomstige onderwijzers in Aalst. "Maar die dagelijkse afstand naar Aalst werd mij teveel. Daarom zochten wij naar een alternatief om van thuis uit te werken. Het werd een educatief centrum voor motiverende leerbegeleiding. Een sprong in het duister, want wij waren de eerste in de streek", zegt Lieve.
...

Johan Lefever is regent Frans-Geschiedenis. Lieve Hutsebaut gaf vroeger 15 jaar muziekles aan toekomstige onderwijzers in Aalst. "Maar die dagelijkse afstand naar Aalst werd mij teveel. Daarom zochten wij naar een alternatief om van thuis uit te werken. Het werd een educatief centrum voor motiverende leerbegeleiding. Een sprong in het duister, want wij waren de eerste in de streek", zegt Lieve."Maar wij geven geen bijlessen. We focussen op methodisch helpen bij het functioneel 'leren leren', het motiveren, het leren structureren en analyseren, het helpen geloven in eigen kunnen, een studieplanning opmaken, opvolgen en bijsturen, het probleemoplossend vermogen stimuleren, begrijpen, structureren en memoriseren.""We richten ons tot alle doelgroepen: van lager tot universitair onderwijs. Bij ons kan je ook terecht voor de voorbereiding bijkomende proeven en ingangsexamens", zegt Johan Lefever.Musicologe Lieve geeft onder meer piano-opleidingen, Johan specialiseert zich in Nederlands en Geschiedenis. "Verder maken vijf leerkrachten deel uit van ons team voor het vakinhoudelijke: wetenschappen, wiskunde, talen, humane vakken. Maar soms zitten de ouders hier langer dan hun kinderen. Ze zitten met erg veel psychologische en opvoedkundige vragen. En daarom wordt voortaan onze dochter Aagje ingeschakeld als klinisch psychologe", zegt het echtpaar."Veel ouders blijven vasthangen in hun problemen: hoe kan ik mijn kind beter begeleiden, structuur bieden, opvoeden, loslaten, ... Hoe krijg ik mijn kind wat meer weg van die computerspelletjes of smartphone? Drie vierden is immers verslaafd. Die ouders zijn meestal zeer betrokken voor ze de stap naar hier zetten, of juist andersom. Sommige kinderen zijn overvraagd", vertelt Aagje Lefever.Waar Aagje ook rond wil werken is hoe omgaan met pesterijen, faalangst, een negatief zelfbeeld, meer assertief worden, grenzen leren stellen, identiteit verwerven, de experimenteerfase met drugs enzovoort. "Eerst wordt een wederzijdse vertrouwensband opgebouwd met de jongere. Ik zeg niets tegen de ouders of mijn ouders, voor er toestemming is van de jongere", vertelt Aagje nog. Ik geef advies en verwijs eventueel door. Maar de drempel is hier kleiner, want alles en iedereen is ter plaatse aanwezig.""Sinds maart viel hier alles stil door corona. De perspectieven vielen weg: geen toetsen of examens meer. Wel waren er de herexamens voor de hogescholen sinds begin augustus. Maar vanaf 1 september gaan we er weer volle bak tegen aan", besluit het team." (AH)