20 jaar ‘t eXperiment in Ruddervoorde

Het jeugdhuis ‘t eXperiment in Ruddervoorde viert zijn 20ste verjaardag. Sinds enkele maanden met een nieuw elan en bestuursploeg bestaande uit Sien Coulier, Fleur Vansimaeys en Amy Roose wil ‘t eXperiment weg van het echte cafégebeuren en meer inzetten op een echte jeugdwerking.

© (Foto GST)

In december 1997 kwam een groep enthousiastelingen samen om te brainstormen over de oprichting van een jeugdhuis in Groot-Oostkamp. Een groep samengesteld uit mensen betrokken bij een jeugdbeweging, ex-leden van een jeugdbeweging of actief binnen organisaties die werken met jongeren. Tijdens de eerste bijeenkomsten werd vooral aandacht besteed aan het vinden van een geschikte locatie voor het jeugdhuis. Dat bleek een nogal moeilijke opgave te zijn en alhoewel er nog geen vaste locatie was, werd er van start gegaan met de uitbouw van het jeugdhuis. Daarom werd dan ook in september 1998 in de Wara een evenement georganiseerd, opgebouwd uit drie onderdelen: optredens van lokale groepjes, een dj-contest en een fuif. Die avond bereikte het jeugdhuis zo’n 300 mensen. Na het succes van dit initiatief in september kreeg het jeugdhuis nog meer voeten in de aarde. Die enkele enthousiastelingen van in het begin waren ondertussen uitgegroeid tot een vaste kern en meteen werd dan ook de stap gezet om een vzw op te richten met officiële startdatum 12 december 1998. Na algemeen besluit werd gekozen voor de naam ‘t eXperiment. Er werd voor deze naam geopteerd omdat het jeugdhuis gezien werd als een nieuw initiatief dat de uitdaging aangaat om zoveel mogelijk jongeren te bereiken en te engageren binnen groot-Oostkamp.

De zoektocht naar een geschikte locatie voor het jeugdhuis, heeft toch enkele jaren in beslag genomen. Ze hadden graag een locatie verkregen die bereikbaar was voor de jeugd uit de verschillende deelgemeenten (Oostkamp, Ruddervoorde, Waardamme, St.-Godelieve en Hertsberge). Verschillende zaken werden onderzocht tot het plaatsen van een afgedankte bus op een terrein in Waardamme toe. Maar toen ook café Den Trap en café de Vlasbloem geen mogelijkheden boden, zakte de moed wat in de schoenen. Toen de mogelijkheid zich voordeed om een houten chalet aan te kopen van een school in Assebroek. Deze chalet werd in juli 2000 afgebroken, maar niet onmiddellijk terug opgezet.

Via de gemeente kreeg het jeugdhuis een stuk grond toegewezen op het domein Ridderfort (naast het voetbalveld). Na een lange lijdensweg van bouwkundige perikelen opende in 2002 het jeugdhuis haar deuren. Vrijdagavond 22 februari gingen de deuren voor de jeugd voor de eerste maal open en meteen was het vollenbak op het domein Ridderfort. De aanwezige jongeren waren dan ook tevreden over hun nieuwe ontmoetingsplaats en daarmee was de doelstelling van het jeugdhuis ‘t eXperiment ook voor een deel ingevuld en kon er verder gewerkt worden aan de uitbouw van de jeugdwerking. Toenmalig Schepen van Jeugd Isabel Couke benadrukte dan ook het belang dat het gemeentebestuur hechtte aan dit initiatief en benadrukte dat de gemeentelijke overheid het jeugdhuis ‘t eXperiment nauw zou betrekken bij de gemeentelijke jeugdwerking. Eerste voorzitster Anja Verhegghe bedankte de vele vrijwilligers die aan dit project hebben meegeholpen en waar zonder hun hulp de bouw van dit gebouw nooit gerealiseerd kon worden. Toch wilde zij drie mensen speciaal bedanken. In de eerste plaats Katrien Talloen, die in 1998 enkele mensen rond de tafel kreeg om van gedacht te wisselen over een nieuw jeugdlokaal en zo de start van ‘t eXperiment tot stand bracht. Speciale aandacht kregen Dirk Van Eenoo (schrijnwerker) en Armand Gernaey (schilder) voor de vele zaterdagen dat ze bezig waren met de bouw en het opknappen van de chalet.

Het jeugdhuis ‘t eXperiment wil vooral het jeugdwelzijn bevorderen en dit door jongeren een plaats te bieden waar ze terechtkunnen, waar ze andere jongeren kunnen ontmoeten en leren kennen. Het is ook de bedoeling dat de jongeren betrokken worden bij activiteiten op cultureel, sociaal, sportief en vormend vlak. Het jeugdhuis richt zich naar alle jongeren en wil een plaats zijn waar jongeren kunnen langskomen zonder enige verplichting om iets te drinken. Het is ook zo dat ze de jongeren zelf willen betrekken bij datgene wat in het jeugdhuis gebeurt. “Er zijn in het verleden wat problemen geweest zoals overlast en vandalisme maar dat hebben we sinds enige tijd achter ons gelaten” weet Amy Roose te vertellen. “We hebben contact opgenomen met al onze buren in de ruime zin en duidelijke afspraken gemaakt, ook met de gemeente. We willen ook af van het zuivere cafégebeuren en weer teruggaan naar waar het 20 jaar geleden mee begonnen is. We willen ook weer een aantal activiteiten organiseren zoals eens gaan paintballen of een bezoek aan Plopsaland.” Ook schepen van jeugd Els Roelof is tevreden met de nieuwe ploeg. ” Het zijn drie meisjes die van aanpakken weten en reeds van het begin duidelijk met ons hebben gecommuniceerd over de ‘t eXperiment 2.0. Vanuit de gemeente zijn we blij dat er opnieuw een ontmoetingsplaats is waar de jongeren zich thuisvoelen. Het is een plaats waar alle jeugdverenigingen na hun eigen vergaderingen en activiteiten kunnen samenkomen met jongeren die niet zijn aangesloten. Net dat was de bedoeling van bij de start in 1998.”

‘t eXperiment is open elke vrijdag van 21 uur tot 4 uur en meer info is terug te vinden via Facebook.

(GST)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.