Binnen het sociaal woonbeleid van de gemeente Oostkamp is het aanbieden van betaalbare woningen een van de belangrijke pijlers. Begin 2019 werd de eerste steen gelegd van de 18 seniorenflats op de site Ter Luchte in Ruddervoorde. Deze woningen zijn enerzijds bedoeld als vervangwoningen voor de huidige bewoners van de sterk verouderde senioren woningen in de Ter Luchtestraat. Anderzijds zorgen deze appartementen voor een uitbreiding van het a...

Binnen het sociaal woonbeleid van de gemeente Oostkamp is het aanbieden van betaalbare woningen een van de belangrijke pijlers. Begin 2019 werd de eerste steen gelegd van de 18 seniorenflats op de site Ter Luchte in Ruddervoorde. Deze woningen zijn enerzijds bedoeld als vervangwoningen voor de huidige bewoners van de sterk verouderde senioren woningen in de Ter Luchtestraat. Anderzijds zorgen deze appartementen voor een uitbreiding van het aantal woningen voor deze doelgroep op het grondgebied van Oostkamp. De aanwezigheid van het woonzorgcentrum en de assistentiewoningen op dezelfde site zorgt ervoor dat er een minder bruuske overgang tussen deze woonvormen mogelijk wordt. De oudere inwoner krijgt zo de garantie dat hij in dezelfde omgeving kan blijven, ook bij een stijgende zorggraad."Met deze 18 appartementen hebben we op de site van Ter Luchte een mooi evenwicht van seniorenwoningen, assistentieflats en RVT kamers waarbij de bewoners elkaar kunnen en zullen ondersteunen. We gaan voor betaalbare woningen en steunen op een beleid met vijf pijlers: als eerste het tegengaan van de eenzaamheid, waarbij we het menselijk contact tussen alle bewoners willen stimuleren. We willen onze bewoners ook zeggenschap geven want de senioren hebben nog een stem en kunnen nog altijd zelf beslissen wat ze willen doen. Ook een menswaardig bestaan is en blijft een belangrijke factor. We moeten onze bewoners ondersteunen in plaats van aansturen en we willen ze dan ook in een zinvolle omgeving laten wonen. We aanvaarden dat ze nog iets nuttig kunnen betekenen voor de maatschappij en voor de site Ter Luchte. Ten laatste moeten we samen met hen de juiste balans vinden tussen wat de mensen nodig hebben en wat ze nog zelf kunnen doen", weet Burgemeester Jan de Keyser te vertellen.Van de 18 appartementen zijn er 6 appartementen met twee slaapkamers en 12 met één slaapkamer. De bewoners kregen als geschenk van de architecten twee banken aangeboden, een mooi gebaar dat de bewoners de kans gaf om het sociale contact tussen elkaar te onderhouden. De eerste appartementen zijn al verhuurd en zullen vanaf 1 oktober in gebruik genomen worden.De totale omvang van de werken bedraagt ongeveer 3.500.000 euro. (Geert Stubbe)