De Landelijke Gilde verkiest het aparte karakter van een landelijk midzomerfeest. Dat betekent in een loods bij een van hun leden. "Dat geeft een eigen sfeer aan het gebeuren. In het afgelopen decennium zullen daar een half dozijn gilde-evenementen plaatsgevonden hebben. We zijn aan onze 28ste editie toe", houdt secretaris Ludwig Ceenaeme de boekhouding bij.
...