De maatregel werd genomen na grondig overleg met de arbeidsgeneesheer, het Agentschap Zorg & Gezondheid en het Agentschap Opgroeien. In totaal word...

De maatregel werd genomen na grondig overleg met de arbeidsgeneesheer, het Agentschap Zorg & Gezondheid en het Agentschap Opgroeien. In totaal worden 76 kinderen opgevangen in KIDZ Beveren 3-12. "Dankzij de preventieve veiligheidsmaatregelen die door de medewerkers van de opvang de voorbije periode nauwgezet werden opgevolgd, blijft de quarantainemaatregel beperkt tot deze 15 kinderen uit tien gezinnen", laat Bart Wenes, voorzitter Motena, weten. Alle ouders die gebruikmaken van de kinderopvang werden ondertussen op de hoogte gebracht van de besmetting en de maatregelen die op hen van toepassing zijn. Aan alle ouders wordt extra waakzaamheid op symptomen geadviseerd alsook strikte naleving van de hygiënevoorschriften. (PST)