De gemeenteraad keurde een nieuwe regel goed die stelt dat verenigingen die een activiteit organiseren voor het goede doel een kredietnota van 125 euro kunnen bekomen. Het gaat alleen over kosten die ze bij de...

De gemeenteraad keurde een nieuwe regel goed die stelt dat verenigingen die een activiteit organiseren voor het goede doel een kredietnota van 125 euro kunnen bekomen. Het gaat alleen over kosten die ze bij de gemeente maken zoals de huur van gebouwen of van materiaal."Dat is niet eenduidig te stellen", aldus burgemeester Seynhaeve (CD&V). "Het goede doel moet een sociaal karakter hebben binnen de categorieën gezondheid, welzijn of slachtofferhulp. Niet bijvoorbeeld die projecten of organisaties die al een subsidie ontvangen vanuit het gemeentebestuur. En het hoofddoel van de activiteit moet het inzamelen van financiële of materiele steun voor een welbepaald doel zijn. De opbrengst van de activiteit in kwestie moet - na aftrek van de organisatiekosten -integraal naar dat goede doel gaan. De nieuwe regel start retroactief op 1 januari 2020. De maatregel zal op tijd geëvalueerd worden", besluit burgemeester Seynhaeve. Er werd in totaal 10.000 euro gebudgetteerd.De gemeenteraad stemde unaniem voor dit toch wel uniek reglement. (SLW)