"De vorige mat was helemaal versleten en na 20 jaar dus dringend aan vervanging toe. Va...