Dan is het volgens raadslid Birger De Coninck nog ruim 150 dagen te gaan tot het einde van het schooljaar. "Waarom houden we niet gewoon vast aan de vrijdag na de krokusvakantie, zoals vorige jaren?"
...

Dan is het volgens raadslid Birger De Coninck nog ruim 150 dagen te gaan tot het einde van het schooljaar. "Waarom houden we niet gewoon vast aan de vrijdag na de krokusvakantie, zoals vorige jaren?""Die beslissing werd genomen op uitdrukkelijke vraag van twee scholen, die het begin van de week volgend op die traditionele 100 dagen-vrijdag al examens geven. Dat kunnen we vanuit pedagogisch standpunt niet maken", zegt onderwijsschepen Pascale Baert (Iedereen Tielt). Volgens haar zit de gekozen datum wel niet zo ver van de werkelijke 100 dagen tot het einde van het schooljaar, omdat ze meent dat je vakantiedagen niet mag meerekenen.Dit jaar valt de klassieke 100 dagenfuif in de Europahal op vrijdagavond trouwens weg. Het stadsbestuur wou ze vervroegen naar donderdagavond om de uittocht van zesdejaars naar Gent tegen te gaan en omdat er op vrijdagavond nauwelijks nog feestvierders opdaagden, maar dat zagen de betrokken leerlingen niet zitten.Nochtans hadden de cafébazen van drie jeugdcafés zich bereid getoond om de krachten te bundelen op de fuif en hun cafés zelf te sluiten die avond. "Er hebben nu al vijfdes gevraagd om volgend jaar zeker nog eens ons voorstel op tafel te leggen, als het hun beurt is", aldus nog schepen Baert. (TVW)