Veel volk op de persconferentie van 'RSL Boomt' in het Bergmolenbos. Naast de bevoegde Roeselaarse schepen zagen we veel mensen uit de administratie maar ook een delegatie van Meer bomen in Roeselare en van Agentschap Natuur en Bos.
...

Veel volk op de persconferentie van 'RSL Boomt' in het Bergmolenbos. Naast de bevoegde Roeselaarse schepen zagen we veel mensen uit de administratie maar ook een delegatie van Meer bomen in Roeselare en van Agentschap Natuur en Bos."Dit is het bewijs dat dit project door heel veel mensen wordt gedragen", steekt schepen Michèle Hostekint van wal. "Niet alleen de stad en het Agentschap Natuur en Bos maar ook de burgers vinden RSL Boomt een zeer waardevol gegeven dat van Roeselare een groenere stad zal maken.""In het bestuursakkoord hebben we inderdaad gesproken over 100.000 nieuwe bomen in de stad en veel mensen dachten dat dit grootspraak was. Niets is minder waar. Wij zijn trouwens de enige Vlaamse centrumstad die de lat zo hoog legt als het op vergroening aan komt maar RSL Boomt is een haalbaar doel.""Ons actieplan bestaat uit een dynamisch document dat is opgedeeld in drie assen. Voor elke as maakt de stad een inschatting van het aantal bomen dat ze tegen 2025 wil aanplanten. In de eerste as bundelen we de stadsrandbossen en daar voorzien we het merendeel van de bomen, zo'n 70.000 nieuwe aanplantingen. In de tweede as voorzien we 20.000 bomen voor stadsprojecten en stadsontwikkelingen en we hebben dan nog 10.000 bomen voor ogen voor de tuinen #VANRSL.""In de stadsrandbossen mikken we op een uitbreiding van twintig hectare bosgrond of het equivalent van 28 voetbalvelden. Dat is nodig als we 70.000 extra bomen willen aanplanten in het Krommebeekbos in Beveren en het Bergmolenbos in het zuiden van de stad. Er komt ook de jaarlijkse boomplantactie op 22 november waarbij we jong en oud uitnodigen om bijna drie hectare te bebossen.""Tegen komende zomer willen we het Krommebeekbos voorzien van wandelpaden, aangelegde poelen, grachten en een grotere biodiversiteit. Daarna is het ook de bedoeling om zitmeubilair en andere infrastructuur te voorzien", neemt projectleider Giovanni Vandewaetere over. "Aanvankelijk hoopten we de infrastructuurwerken meteen na het bouwverlof te kunnen opstarten, nu zal het komende lente moeten gebeuren. Maar tegen de zomer van 2021 zou er alweer heel wat gebeurd moeten zijn in het Krommebeekbos. We spreken dus over een kleine vertraging. Tegen dan zou het bos min of meer in de fase moeten zijn van het Bergmolenbos nu. Enkel de groei van de natuur zelf kunnen we natuurlijk niet forceren, dat spreekt voor zich.""Ook in het Bergmolenbos zitten we natuurlijk niet stil. Net als in de omgeving van het Krommebeekbos zijn onze aankopers er volop bezig met gesprekken om gronden te verwerven. Aangezien we in een tijd leven dat grond soms meer waard is dan geld, is dat niet altijd evident. Maar we willen een groot draagvlak voor onze projecten en proberen er dus altijd op een positieve manier uit te komen en dit zonder onteigeningen. Sowieso beperken we ons ook tot de zones die bosgebied zijn, omdat het anders een stuk delicater ligt. We boeken alvast mooie progressie, maar daarmee kunnen we pas uitpakken als alles in kannen en kruiken is. Graag wil ik daarbij ook even de goede samenwerking met het Agentschap Natuur en Bos onderstrepen, dat verloopt echt subliem."Groen in de stad"De stadsrandbossen zijn dus cruciaal om het leeuwendeel van de 100.000 bomen te realiseren", aldus Michèle Hostekint. "Maar bomen in de stad zelf zijn minstens even belangrijk. De behoefte aan een groene, leefbare stad werd het voorbije jaar helemaal bloot gelegd. In tijden van corona en lockdown, ging iedereen op zoek naar een groen plekje om even tot rust te komen. Ook in de stad zelf moeten dus meer bomen komen en daar ligt het streefdoel op 20.000 extra bomen tegen 2025.""Tot slot zijn er uiteraard ook nog de tuinen #VANRSL. Hier ziet de stad kansen om 10.000 nieuwe bomen te planten. Privétuinen beslaan in Vlaanderen negen procent van de totale oppervlakte. De helft daarvan bestaat uit gazon, een derde is verhard. Toch spelen tuinen een belangrijke rol voor ons ecosysteem en de biodiversiteit, en al helemaal in een stad. Ook in deze privétuinen willen we graag inzetten op meer bomen en sensibiliseren is hier dan ook nodig. Tuinrangers #VANRSL kunnen dat doen, we kunnen mensen over de streep trekken met boombonnen of met het aanbod om boomperken te adopteren."Van zondag 11 tot 17 oktober is de Week van het Bos en ook in Roeselare staat er veel te gebeuren. Op zondag 11 oktober kan je terecht in het Bergmolenbos voor een feeërieke wandeling waarbij sprookjesfiguren verhalen in je oor fluisteren, je muziek kan maken met natuurelementen en kan dansen onder de bomen. Week van het Bos sluit in stijl af op zaterdag 17 oktober met een schemerwandeling in een magisch verlicht Bergmolenbos.Het BOOMbarie-project focust een week op duurzaam wonen en werken. Zowel professionelen als inwoners kunnen van maandag 12 tot en met zondag 18 oktober terecht op en rond het De Coninckplein voor gratis infosessies, workshops en persoonlijk advies op maat. Ook voor de jongsten wordt het plezant met een tiny forest op het De Coninckplein en enkele natuurlijke speelelementen om wild te spelen in de stad.