Verenigingen zijn een heel belangrijke sleutel in het sociale leven. Zij zorgen ervoor dat mensen samenkomen en een leuke tijd beleven. Zo bouwen mensen een sociaal netwerk uit, waarop ze ook in minder goede tijden kunnen terugvallen. Het is dan ook erg belangrijk dat verenigingen kunnen blijven bestaan en dat ze door de coronacrisis niet de handdoek in de ring gooien. Daarom is ondersteuning en begeleiding van het verenigingsleven een belangrijke pijler voor de gemeente Oostkamp.
...

Verenigingen zijn een heel belangrijke sleutel in het sociale leven. Zij zorgen ervoor dat mensen samenkomen en een leuke tijd beleven. Zo bouwen mensen een sociaal netwerk uit, waarop ze ook in minder goede tijden kunnen terugvallen. Het is dan ook erg belangrijk dat verenigingen kunnen blijven bestaan en dat ze door de coronacrisis niet de handdoek in de ring gooien. Daarom is ondersteuning en begeleiding van het verenigingsleven een belangrijke pijler voor de gemeente Oostkamp. Sinds begin jaar geldt een nieuw toelagereglement voor de plaatselijke verenigingen, waarbij zij minimaal 70 procent van de gemiddelde toelage van de laatste vijf jaar ontvangen, met de mogelijkheid tot 40 procent extra toelage als de vereniging intekent op een aantal beleidsdoelstellingen. In juni al besliste de gemeenteraad om, gezien de coronacrisis, voor alle verenigingen meteen de 100 procent-toelage toe te kennen, zonder dat hiervoor extra acties nodig waren. De gemeente heeft daarnaast ook middelen ingezet voor de realisatie van het relanceplan van het sociale leven, de vrijetijdsbesteding en het economische leven op de gemeente. Deze zomer ondersteunde de gemeente heel wat verenigingen om toch initiatieven op touw te zetten voor hun leden of het grote publiek, coronaproof uiteraard. Dit gebeurde onder meer door extra promotie van hun activiteiten, logistieke steun, financiële ondersteuning, tussenkomsten als een zaal extra gehuurd moest worden omwille van volume-beperkingen.De tweede lockdownperiode heeft de druk op het verenigingsleven nog verhoogd aangezien dit traditioneel de tijd van het jaar is waarin zij activiteiten organiseren om de kas te spijzen. Deze kunnen nu veelal niet doorgaan. Daarom wordt voorgesteld aan de gemeenteraad om de verenigingen en organisaties, die op sociaal vlak actief zijn in Oostkamp, extra financieel te ondersteunen. De Oostkampse verenigingen van jeugd, sport, cultuur, en welzijnsschakels krijgen een extra toelage van 50 procent bovenop de al ontvangen toelage van 2020. Voor de jeugdverenigingen wordt de toelage voor kampvervoer hiervan afgetrokken. Een aantal sociale organisaties van buiten Oostkamp, maar die voor de gemeente werken, ontvangen een extra toelage van 250 euro per organisatie. Dat zijn Sint-Vincentiusvereniging Steenbrugge, Spermalie-werking Oostkamp, Nowedo vzw, Kind en Preventie Oostkamp, Heidehuis vzw, Tele-Onthaal West-Vlaanderen vzw, Centrum Geestelijke Gezondheidszorg Noord-West-Vlaanderen vzw, Gandalf vzw en CAW Noord-West-Vlaanderen. De burgerinitiatieven krijgen een extra toelage van 250 euro per initiatief. Het gaat om de initiatieven Kruimelcafé, De Levende Gevels, Groene Energie en Proper Oostkamp. In totaal komt dit bedrag neer op ongeveer 100.000 euro extra subsidie."Naast de volksgezondheid en het economisch welzijn is de sociale gezondheid de derde belangrijke pijler waar we zorg moeten aan besteden in deze coronacrisis", zegt burgemeester Jan De Keyser. "Verenigingen, sociale organisaties, scholen en burgerinitiatieven spelen hierin een belangrijke rol. Niet alleen zorgen ze voor ontmoeting en plezier of trekken ze aan de kar voor maatschappelijke thema's, ze creëren ook een warm sociaal netwerk. We mogen dankbaar zijn zo'n breed sociaal leven te kennen in onze gemeente. We willen hen dan ook optimaal ondersteunen. Naast logistieke steun en algemene begeleiding kunnen ze hier ook rekenen op financiële steun. We hopen hen een extra financiële injectie te kunnen bieden, die ervoor kan zorgen dat ze ook in de toekomst een mooie werking kunnen behouden en dat ze misschien zelfs inzetten op extra alternatieve manieren om hun werking ook tijdens de lockdown verder te zetten", aldus de burgemeester. (GS)