Met deze premie kan de laatste fase van de interieurrestauratie gebeuren. In deze laatste ...

Met deze premie kan de laatste fase van de interieurrestauratie gebeuren. In deze laatste fase worden de kranskapellen en het noordelijk transept gerestaureerd. Speciale aandacht gaat daarbij naar het 'Sint-Barbararaam' dat nog veel oorspronkelijk 16de-eeuws materiaal omvat. Het glasraam zal in de kathedraal zelf worden gerestaureerd. Daarnaast worden ook de metalen onroerende objecten van de kranskapellen en het noordelijk transept gerestaureerd.