"In 2016 legden we in Diksmuide ons eerste kunstgrasveld aan", zei sportschepen Marc De Keyrel (CD&V). "Na bijna vier seizoenen krijgen we alleen maar positieve reacties. Vandaar dat we investeren in een tweede kunstgrasterrein ter vervanging van het huidige natuurgrasveld tussen de nieuwe parking en het tribunegebouw. Sporting Keiem is al jaren vragende partij en ook daar zullen we hun enige natuurgrasveld vervangen door een exemplaar in kunststof. Op een natuurgrasterrein ka...

"In 2016 legden we in Diksmuide ons eerste kunstgrasveld aan", zei sportschepen Marc De Keyrel (CD&V). "Na bijna vier seizoenen krijgen we alleen maar positieve reacties. Vandaar dat we investeren in een tweede kunstgrasterrein ter vervanging van het huidige natuurgrasveld tussen de nieuwe parking en het tribunegebouw. Sporting Keiem is al jaren vragende partij en ook daar zullen we hun enige natuurgrasveld vervangen door een exemplaar in kunststof. Op een natuurgrasterrein kan je slechts 400 uren spelen per jaar, terwijl onze voetbalclubs de voorbije seizoenen meer dan 1000 uren op het gras hebben gespeeld. Kunstgras is duurzamer en wordt ook niet herleid tot een modderpoel als het heeft geregend. In Keiem hebben we voor de aanleg van een nieuw voetbalveld een omgevingsvergunning nodig omdat het daar zonevreemd ligt. In Diksmuide krijgen we ruim 73.000 euro subsidies via bovenlokale sportinfrastructuur. Daar zullen we op het kunstgrasveld lijnen trekken voor het voetbal, maar ook voor het hockey", gaat schepen De Keyrel verder."Is die investering voor Sporting Keiem een teken aan de wand dat de herlokalisatie er niet komt? Als er wel verhuisd wordt, dan is dat een dure investering", stelde Bieke Moerman (sp.a-open). Ook Koen Bultinck (N-VA) had dezelfde opmerking. "Het kunstgrasveld zullen we mee verhuizen", beloofde schepen Marc Deprez (Idee Diksmuide). "Het toekomstige voetbalveld zullen we aanleggen bij de wijk Warande aan het begin van de Keiemdorpstraat. We moeten eerst een intensieve administratieve procedure doorlopen. Ik hoop binnen zes tot zeven jaar te kunnen verhuizen."Ook voor de atletiek ligt een flink budget klaar. "De huidige piste ligt er vijftien jaar en zullen we vervangen door een kunststofpiste", vervolgde De Keyrel. "Die zal bestaan uit zes ovale banen en acht rechte banen. Ook de zone voor hoogspringen, kogelstoten, speerwerpen en de bak voor verspringen en hinkstapspringen zullen we vernieuwen. Ook voor dat project krijgen we een subsidie van bijna 155.000 euro." Inge Claeys (N-VA) vroeg zich af of de nieuwe atletiekpiste publiek toegankelijk zal zijn of enkel voor leden. "De piste zullen we omheinen maar is voor iedereen open via een draaipoortsysteem. Zo voorkomen we dat er op de piste wordt gereden", antwoordde de sportschepen. De drie sportinvesteringen kosten om en bij de 1,3 miljoen euro. De gemeenteraad keurde die unaniem goed. (GUS)