1.200 gezinnen alert voor elkaar in Kortrijk

Nico Carton en Marc Clarysse zijn de trekkers van het SAVE Marionetten. © AXV
Axel Vandenheede

In Kortrijk start maandag in de Meiweg het dertigste SAVE-netwerk op. In zo’n netwerk houden bewoners van een buurt of wijk een oogje in het zeil en melden verdachte handelingen bij de politie. “Met succes”, aldus Kris Dhondt van de preventiedienst. “Er werden zo al veel feiten opgelost.” Bij SAVE Marionetten beamen ze dat. “We hebben hier al inbrekers op heterdaad betrapt.”

De SAVE-netwerken zijn een succes in Kortrijk: in juni 2014 werd het eerste opgericht op de wijk ‘t Rode Paard in Bellegem, op maandag 24 september gaat het dertigste van start in de Meiweg in Kortrijk. SAVE staat voor Samen Alert Voor Elkaar. “Het gaat om meer dan een buurtinformatienetwerk of BIN“, stelt burgemeester Vincent Van Quickenborne (Open VLD). “De buren zorgen ook voor elkaar.”

“Er is een essentieel verschil tussen een BIN en een SAVE”, pikt Kris Dhondt van de preventiedienst in. “Bij het eerste verwittigt de politie bepaalde buurten als er iets gebeurt, bij een SAVE zijn het de bewoners van die buurt die de politie verwittigen.” Met succes, zo blijkt. “De voorbije jaren kon de politie een aantal feiten oplossen door meldingen via SAVE-netwerken“, aldus nog Kris Dhondt. “Ik denk aan de homejacking in Bellegembos een paar jaar geleden. Een bewoner had toen een verdachte bestelwagen zien staan en meldde dit. Zo kon de politie de zaak ophelderen. Ook fietsdiefstallen en inbraken werden zo al opgelost. Bovendien kan de politie bepaalde fenomenen beter in kaart brengen. Ik denk aan die zogenaamde dakontmossers die plots in Kortrijk opdoken.” Al snel bleek dat zij oplichters waren.

“Het is belangrijk dat leden van een SAVE-netwerk melding doen van iets dat hen verdacht lijkt”, vervolgt Maarten Vander Stichele. Hij is veiligheidsadviseur van de burgemeester. “Beter eenmaal te veel bellen naar de politie dan eenmaal te weinig.”

Geen burgerwacht

Bij SAVE Marionetten gaan ze daar volmondig mee akkoord. “Er zijn 130 gezinnen lid van ons SAVE en een aantal van hen is heel actief“, vertellen de coördinatoren Marc Clarysse en Nico Carton. “Intern hebben we bovendien een WhatsApp-groepje waarin we elkaar op de hoogte houden. Als iemand bijvoorbeeld iets verdachts heeft gezien, meldt die persoon dat en gaan er meteen enkele anderen ter plaatse. Zo zag op een zondagmorgen iemand de poort van de school (waar nu Villa iMagina is, red.) openstaan. De politie werd verwittigd en die melding werd ook aan de groep gedaan. Binnen de tien minuten stonden daar twaalf buurtbewoners. Uiteindelijk bleek het vals alarm: een directeur was binnen om wat werk in te halen.”

Kris Dhondt en Vincent Van Quickenborne.
Kris Dhondt en Vincent Van Quickenborne.© AXV

Kris Dhondt benadrukt wel dat een SAVE-netwerk om meldingen draait. “Een SAVE is geen burgerwacht voor alle duidelijkheid. Dat mag ook niet. Enkel de politie treedt op als het om criminaliteit gaat. Maar SAVE-netwerken kunnen wel helpen in die strijd, net door melding te doen van verdachte handelingen.”

50 tegen eind 2020

Met het dertigste SAVE-netwerk in aantocht zit het alvast goed in Kortrijk. “In Kortrijk zijn er veel en in elke deelgemeente is er minstens één”, vervolgt Kris Dhondt. “In totaal zijn er bijna 1.200 gezinnen aangesloten. Toch kan het nog beter, want in bepaalde delen van Kortrijk is er geen enkel SAVE. Maar als preventiedienst zelf een netwerk opstarten, dat kan niet. Dit initiatief moet van de inwoners zelf uitgaan, anders is de kans op slagen veel kleiner.” In het Bellepark in Bellegem, waar er al 3,5 jaar een SAVE is, werken ze hard om hun netwerk uit te breiden. Dirk Dupont: “We spreken alle nieuwe inwoners van de wijk aan en eigenlijk wordt iedereen lid, wat een goede zaak is.”

Wij mikken op 50 SAVE-netwerken tegen eind 2020“, besluit Vincent Van Quickenborne. “Daarbij maak ik de kanttekening dat Kortrijk nu al de meeste buurtinformatienetwerken in Vlaanderen heeft. Een SAVE-netwerk is een aanrader omdat de buurt daardoor veel veiliger wordt.”

Meldingen komen terecht in Brugge

Leden van een Kortrijks SAVE-netwerk die een melding willen doen, bellen 101 of 112 en komen zo terecht op de politiedispatching in Brugge. Geen ideale situatie… “Daarom zeggen we bij een melding altijd dat we van een Kortrijks SAVE-netwerk zijn”, aldus Marc Clarysse van SAVE Marionetten. “We werken aan een oplossing”, pikt veiligheidsadviseur Maarten Vander Stichele in. “Eens de politiezone Vlas naar het nieuwe politiekantoor op Drie Hofsteden is verhuisd en de dispatching daar operationeel is, kunnen we dergelijke meldingen naar Kortrijk doorschakelen.”

“Het is ook onze bedoeling om de meldingen te analyseren. Hoeveel zijn er? Uit welke netwerken? Hoeveel feiten worden zo opgelost? Enzovoort. Zo kunnen we de SAVE-netwerken ook feedback geven, iets wat nu nauwelijks gebeurt.”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.