Het MRCC, het centrum dat het verkeer op de Noordzee in het oog houdt en reddingsacties op zee coördineert, moet volgens de procedure permanent bemand worden door een nautisch verkeersleider (officier) en een verkeersleider. Voor die 24-urenpermanentie zijn per functie acht personen nodig, maar mome...