De Raad van State oordeelt dat de Vlaamse regering niet voldoende heeft gemotiveerd waarom ze niet voor een ander model koos. Een andere optie had immers een beter milieueffectenrapport. "De Vlaamse regering is uitgegaan van een politiek akkoord en h...

De Raad van State oordeelt dat de Vlaamse regering niet voldoende heeft gemotiveerd waarom ze niet voor een ander model koos. Een andere optie had immers een beter milieueffectenrapport. "De Vlaamse regering is uitgegaan van een politiek akkoord en heeft daarvoor bewust rapporten en adviezen van door haar aangestelde studiebureaus en van eigen adviesraden genegeerd", klinkt het zaterdag in een persbericht van het platform 'Geen streep door de Westhoek'.Doodsteek voor landbouw'Geen streep door de Westhoek' hekelt ook de kortzichtigheid van een aantal politici. Het platform had zelf verzoekschriften ingediend om de plannen te schorsen en uiteindelijk te vernietigen. Het platform verzet zich al tien jaar tegen de verbreding van de N8 tussen Ieper en Veurne. Op 31 oktober werd nog een fakkeltocht georganiseerd om te protesteren tegen de plannen van de Vlaamse regering.Volgens het platform moet een beperkte herinrichting van de N8 Ieper-Veurne volstaan. Ze streven naar een realistische, snelle en betaalbare oplossing voor de in hun ogen beperkte verkeersproblemen op de N8. Het geschorste GRUP had volgens hen de doodsteek betekend voor enkele troeven van de regio, zoals landbouw, de kmo's en de beleving van de Eerste Wereldoorlog.(Belga)