Quota voor sociale woningbouw in Oostende

Redactie KW

Het schepencollege keurde het woonplan 2011-2020 goed. Er worden quota opgelegd voor sociale woningbouw en er is een ambitieus plan om tegen 2020 3.000 nieuwe woningen te bouwen, waarvan 20% sociale woningen.

‘Het decreet van 2009 verplicht Oostende om te beschikken over een aanbod van 9% sociale woningen. Momenteel zijn 8,52% van het totaal aantal woningen in Oostende sociale woningen’, legt schepen van Huisvesting Nancy Bourgoignie uit.

‘Wij willen de 9% realiseren door een quotum aan sociale woningen op te leggen voor verkavelingen of groepswoningbouwprojecten met minstens tien loten of woongelegenheden en bouw of herbouw van appartementsgebouwen met minstens 50 appartementen’, legt schepen Bourgoignie uit. ‘In de kustzone en het centrum moeten 20% van de nieuwe kavels of woningen sociaal zijn als de gronden eigendom zijn van openbare besturen of semipublieke rechtspersonen. Bij privégronden is dat 10%. Buiten de kust- en centrumzone is het quotum overal 20%, ongeacht de eigenaar. Een eigenaar die meerdere projecten realiseert, mag de sociale woningen wel verschuiven naar een andere locatie, maar moet daar dan al meteen ook de bouwvergunning voor aanvragen. Op die manier willen we tegen 2015 het vooropgestelde doel van 9% sociale woningen realiseren.’

‘Door de gezinsverdunning en de veroudering van de bevolking heeft Oostende nood aan 3.000 extra woningen tegen 2020’, vervolgt schepen Bourgoignie. ‘Anders zal de bevolking in Oostende achteruit gaan en gaan we als stad in zijn geheel achteruit. Van die 3.000 woningen moeten er 20% sociale woningen zijn.’

Het woonplan bevat een lijst met vermelding waar de nieuwe woongelegenheden moeten komen. Er wordt ook een nieuwe premie voorzien voor jonge Oostendenaars die op eigen benen gaan staan en voor het eerst een woning moeten huren. Voor hen zou de huurwaarborg en in het eerste jaar een maandelijkse bijdrage in de huurprijs betaald worden. Coalitiepartners Open VLD en CD&V hebben wel nog diverse opmerkingen bij het plan, dat nog moet worden goedgekeurd door de gemeenteraad.

(HH)

Meer in Krant van West-Vlaanderen (editie De Zeewacht)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.