Pulsvisserij is de visserij met elektrische stroomstoten. Vissen krijgen een elektrische schok en springen daardoor als vanzelf in de netten. Daardoor wordt meer gevangen, is er minder bijvangst, de bodem wordt minder verstoord en er is minder brandstof nodig. Toch is de techniek erg omstreden: pulsvisserij is zo succesvol dat er maar weinig vis meer overblijft, luidt het.
...

Pulsvisserij is de visserij met elektrische stroomstoten. Vissen krijgen een elektrische schok en springen daardoor als vanzelf in de netten. Daardoor wordt meer gevangen, is er minder bijvangst, de bodem wordt minder verstoord en er is minder brandstof nodig. Toch is de techniek erg omstreden: pulsvisserij is zo succesvol dat er maar weinig vis meer overblijft, luidt het.En ook de concurrentiestrijd speelt: tot voor kort was pulsvisserij toegelaten als wetenschappelijk experiment. In België waren er een tweetal schepen die experimenteerden, maar in Nederland deden ruim 80 schepen mee aan dit 'experiment', waardoor ze de vis voor de neus van de anderen wegkaapten. Vooral in Frankrijk was er hevige kritiek op de methode, waardoor Europa onlangs een volledig verbod instelde. Dat gaat in op 1 juli 2021. Maar na Frankrijk besloot ook België om nog wat strenger te zijn. In de twaalfmijlszone - de zone waar aan kustvisserij wordt gedaan - is sinds 14 augustus geen pulsvisserij meer toegelaten. "De techniek, die vooral door Nederlandse vissersvaartuigen wordt toegepast, is oneerlijke concurrentie en zorgt ervoor dat de zeebodem wordt leeggehaald", zegt Vlaams minister van Visserij Koen Van den Heuvel (CD&V), die zijn beslissing woensdagochtend kwam toelichten in de Nieuwpoortse vismijn."Europa laat ons toe om in de zone van twaalf mijl voor onze kust al vroeger maatregelen te nemen. Op vraag van de kustvissers en de recreatieve vissers heb ik die Europese verordening omgezet in een ministerieel besluit. In die zone geldt nu, twee jaar vroeger dan Europa verplicht, een verbod op pulsvisserij. Dat wordt ruim gecommuniceerd en overtreders zullen geverbaliseerd en vervolgd worden.""We zien het vooral aan de tongvangsten", vervolgt minister Van den Heuvel. "Het Belgische quotum voor 2018 bedraagt 1.358 ton, maar in de praktijk werd maar 403 ton opgevist. In 2014 was dat nog 965 ton. We vermoeden dat pulsvisserij zo efficiënt is dat de vissen maar weinig kans meer hebben om zich voort te planten. Bovendien kunnen de pulsvissers overal komen, ook op plaatsen waar onze boomkorvissers niet bij kunnen. Maar zo verliezen de vissen hun veilige plekjes, waar ze zich ook kunnen voortplanten."De vissers stellen het nog iets scherper. "Elektriciteit en water, dat gaat niet samen", klinkt het duidelijk bij reder Gregory Arnoys en schipper Rudy Beuckels van de N.86 Rudy, waar de minister dinsdagochtend op bezoek ging. "Er zijn vissen met gebroken ruggengraten, bloeduitstortingen en zelfs gaten in gebrand. Allemaal door aanraking met de kabels die het stroomveld opwekken.""Vroeger hadden we na een nachtje vissen 300 kg tong", vertelt Gregory. Zijn schip is een kustvaarder die 's nachts gaat vissen en elke ochtend terugvaart naar de haven. "Nu duurt het tongseizoen maar 14 dagen meer en halen we maar een 70 kg meer boven op een nacht. De voorbije vijf, zes jaar zag ik het elk jaar achteruitgaan. Ik hou nu veel minder over dan vroeger en kan het maar net meer bolwerken." "Vannacht haalden we naast garnalen maar 5 kg bijvangst meer op. Vroeger was dat zeker 100 kg", aldus Rudy. "De kleine visjes gaan gewoon dood van die elektriciteit. Vroeger hadden we een kabeljauwseizoen, een tong- en scholseizoen en een garnalenseizoen. Nu blijft enkel nog het garnalenseizoen over. De pulsvisserij is nu verboden in de twaalfmijlszone, maar er zal tijd nodig zijn om het visbestand te herstellen. Daar zal zeker vier, vijf jaar over gaan.""Het is niet bewezen dat de verwondingen veroorzaakt zijn door de stroomstoten", nuanceert het kabinet-Van den Heuvel. "Volgens sommigen zijn ze het gevolg van besmettingen en niet door de stroomstoten, maar dan nog is de vraag of die besmettingen er niet door verwondingen zijn gekomen. En dat er kabeljauwen gebroken ruggengraten oplopen door de pulsvisserij, is wel bewezen."Toch zijn de meningen in de visserijsector verdeeld. "Wij staan neutraal tegenover deze beslissing", zegt Sander Meyns van de Rederscentrale. "Wij vertegenwoordigen de hele Belgische vissersvloot. De kustvissers zijn gigantisch tegen pulsvisserij, maar het groot vlootsegment staat positiever. Laat er het wetenschappelijk onderzoek er op los en dan zullen we wel zien of de pulsvisserij voordelig kan zijn voor ons, is hun stelling. Maar nu is het veel te snel gegaan. Er is de tijd niet genomen om de methode eerst grondig te onderzoeken. Als Rederscentrale nemen wij enkel akte van de beslissing van de minister."Het stadsbestuur van Nieuwpoort, thuishaven van heel wat kustvissers, is wel heel blij met het verbod op pulsvisserij in de twaalfmijlszone. "De kustvissers signaleerden ons dat er iets aan de hand was. In 2012 uitte ik voor het eerst mijn bezorgdheid bij de bevoegde diensten", aldus Visserijschepen Kris Vandecasteele. "In 2014 kwamen we daar voor het eerst mee naar buiten en in 2018 waren er enkele protestacties. Pulsvisserij leidt tot concurrentievervalsing en zorgt niet voor een duurzame visserij. Er moet altijd voldoende vis overblijven om zich te kunnen voortplanten. Het Belgische verbod is voor ons dus heel goed nieuws."(HH)