Pulsvisserij is de visserij met elektrische stroomstoten. Vissen krijgen een elektrische schok en springen daardoor als vanzelf in de netten. Daardoor wordt meer gevangen, is er minder bijvangst, de bodem wordt minder verstoord en er is minder brandstof nodig. Toch is de techniek erg omstreden: pulsvisserij is zo succesvol dat er maar weinig vis meer overblijft, luidt het.
...