In totaal werd al 600.000 euro gereserveerd voor diverse initiatieven waaronder extra steun voor opvang van daklozen en voor humanitaire noodhulp. In samenwerking met het Streekfonds West-Vlaanderen, dat zelf ook al 50.000 euro reserveerde voor steun aan sociale projecten, zal er ditmaal minstens 300.000 euro worden toegewezen aan armoedeorganisaties en woonzorgcentra die in deze tijden bijzonder hard geconfronteerd worden met de gevolgen van de crisis. Streekfonds West-Vlaanderen is één van de grootste private initiatieven ter ondersteuning van sociale projecten in West-Vlaanderen en wordt beheerd door de Koning Boudewijnstichting. Het verenigt lokale schenkers en lokale verenigingen.

Woonzorgcentra die een aanvraag willen indienen, kunnen dit via de site van het Streekfonds West-Vlaanderen. Hierbij zal voorrang worden gegeven aan woonzorgcentra waar relatief meer kansarme ouderen verblijven. Woonzorgcentra die steun willen aanvragen kunnen tot maximum 5.000 euro krijgen. De steun kan enkel en alleen gebruikt worden voor aankopen of voor uitzonderlijke kosten naar aanleiding van de coronacrisis en voor ondersteuning van bewoners en/of personeel dat rechtstreeks in contact komt met de bewoners. Om de beperkte middelen zo goed als mogelijk tot bij de meest kwetsbare groepen te krijgen, moeten indieners kunnen aantonen dat het om een woonzorgcentrum gaat waar relatief meer kansarme ouderen verblijven.

Elke euro helpt!

Particulieren, bedrijven of organisaties die bijkomend financieel willen steunen kunnen dit via het Streekfonds West-Vlaanderen waarbij 100% van alle bijkomende ondersteuning ook rechtstreeks naar deze projecten gaat. Dat kan op het rekeningnummer BE10-0000-0000-0404 van de Koning Boudewijnstichting met vermelding van volgende vrije mededeling: "850100.049 Streekfonds COVID19" of structurele mededeling (OGM) ***185/0100/04937***. Giften vanaf 40 euro op deze rekening geven recht op een fiscaal attest.

In totaal werd al 600.000 euro gereserveerd voor diverse initiatieven waaronder extra steun voor opvang van daklozen en voor humanitaire noodhulp. In samenwerking met het Streekfonds West-Vlaanderen, dat zelf ook al 50.000 euro reserveerde voor steun aan sociale projecten, zal er ditmaal minstens 300.000 euro worden toegewezen aan armoedeorganisaties en woonzorgcentra die in deze tijden bijzonder hard geconfronteerd worden met de gevolgen van de crisis. Streekfonds West-Vlaanderen is één van de grootste private initiatieven ter ondersteuning van sociale projecten in West-Vlaanderen en wordt beheerd door de Koning Boudewijnstichting. Het verenigt lokale schenkers en lokale verenigingen. Woonzorgcentra die een aanvraag willen indienen, kunnen dit via de site van het Streekfonds West-Vlaanderen. Hierbij zal voorrang worden gegeven aan woonzorgcentra waar relatief meer kansarme ouderen verblijven. Woonzorgcentra die steun willen aanvragen kunnen tot maximum 5.000 euro krijgen. De steun kan enkel en alleen gebruikt worden voor aankopen of voor uitzonderlijke kosten naar aanleiding van de coronacrisis en voor ondersteuning van bewoners en/of personeel dat rechtstreeks in contact komt met de bewoners. Om de beperkte middelen zo goed als mogelijk tot bij de meest kwetsbare groepen te krijgen, moeten indieners kunnen aantonen dat het om een woonzorgcentrum gaat waar relatief meer kansarme ouderen verblijven.Particulieren, bedrijven of organisaties die bijkomend financieel willen steunen kunnen dit via het Streekfonds West-Vlaanderen waarbij 100% van alle bijkomende ondersteuning ook rechtstreeks naar deze projecten gaat. Dat kan op het rekeningnummer BE10-0000-0000-0404 van de Koning Boudewijnstichting met vermelding van volgende vrije mededeling: "850100.049 Streekfonds COVID19" of structurele mededeling (OGM) ***185/0100/04937***. Giften vanaf 40 euro op deze rekening geven recht op een fiscaal attest.