De oppositiepartijen begrepen niet hoe het mogelijk was om dit - weliswaar mooie - project financieel zo te laten ontsporen. Schepen van Sport én Financiën Frank Duhamel argumenteerde dat er aan...