De vorige prijsverhoging dateert van 2014. Intussen zijn de inzamelkosten, de productieprijs van de afvalzakken en de milieuheffingen sterk toegenomen. Bijgevolg zal de Torhoutenaar vanaf 1 januari 1,70 euro betalen voor een grote restafvalzak en 0,85 euro voor een kleine, in plaats van respectievelijk 1,30 euro en 0,65 euro nu. De prijs van de PMD-zakken zal beperkter stijgen, met name van 0,125 euro naar 0,15 euro. De kostprijs voor grof vuil op de recyclageparken wordt in verhouding aangepast. Het is de bedoeling om het principe toe te passen van 'de vervuiler betaalt'.
...