„De Vlaamse regering heeft plannen voor een interne staatshervorming", zegt Willy Vandendriessche uit Eggewaartskapelle. „In die plannen zouden de Vlaamse gemeenten vanaf 1 januari 2013 ook de mogelijkheid krijgen om tot vrijwillige gemeentefusies over te gaan. Een dergelijke schaalvergroting zou flink...

„De Vlaamse regering heeft plannen voor een interne staatshervorming", zegt Willy Vandendriessche uit Eggewaartskapelle. „In die plannen zouden de Vlaamse gemeenten vanaf 1 januari 2013 ook de mogelijkheid krijgen om tot vrijwillige gemeentefusies over te gaan. Een dergelijke schaalvergroting zou flink kostenbesparend kunnen werken." Willy Vandendriessche zit in zijn laatste jaar bestuurskunde en publiek management aan de Hogeschool Gent. In het vorige semester moest hij een beleidsplan schrijven voor de regio Westhoek. Zo begon hij door te denken op het idee over vrijwillige gemeentelijke fusies.Als geheel naar buitenNiet dat er op dit ogenblik al veel gemeenten in Vlaanderen met dergelijke ideeën spelen. Maar Willy Vandendriessche ziet wel degelijk veel voordelen in een fusie tussen de gemeenten Veurne, De Panne, Koksijde en Nieuwpoort. "Zo krijg je een gebied dat o.a. als toeristische regio als geheel naar buiten kan treden. Terwijl nu alle gemeenten apart voor zowat alles moeten instaan, kan er dan ook worden gekozen om een gemeenschappelijk sportpark, zwembad, evenementenhal, enz. voor de vier kernen samen te voorzien."De burgemeesters van de vier betrokken gemeenten denken dat er op de eerste plaats nog intenser kan worden samengewerkt.(TVDA)Meer in Krant van West-Vlaanderen (editie Het Wekelijks Nieuws Kust) van vrijdag 25 februari 2011.>> Doe hier mee aan onze poll :Hoe sta je tegenover een vrijwillige fusie tussen de gemeenten Veurne, De Panne, Koksijde en Nieuwpoort?Market Research