Politiezone Grensleie legt nieuw veiligheidsplan voor tegen inbraken

Redactie KW

In 2008 stelde de politiezone Grensleie een algemene stijging van de criminaliteitscijfers vast. Positief is dan weer dat het aantal inbraken in woningen in Rekkem drastisch gedaald is. Een bewijs dat technopreventief advies echt helpt in de strijd tegen de inbraken.

Ann Demuynck, strategisch analist binnen de PZ Grensleie, wijst er op dat het aantal inbraken in de volledige politiezone met zo’n 15 % gestegen is.

Rekkem is de enige daler. “In dit dossier zijn ook de inbraken in garages opgenomen waarbij de dieven de sleutels van de auto in huis vinden en met de auto wegrijden. In 2008 waren er 10 van die diefstallen tegen 5 in 2007.” De stijging van het aantal inbraken is niet alarmerend voor de totale zone aangezien die 15 % de arrondissementele trend volgt. Ook de inbraken in andere gebouwen als bedrijven, winkels en scholen steeg het voorbije jaar, dit met 18 %. Opvallend is dat het aantal pogingen eerder beperkt bleef. Er waren slechts 12 % pogingen.

Al deze cijfers resulteren nu in een veiligheidplan voor de komende vier jaar waarbij extra aandacht besteed zal worden aan de inbraakpreventie en aan de verkeersveiligheid. Daarnaast wil de PZ Grensleie de wijkgerichte werking lanceren waarbij voor elke wijk apart een actieplan opgestart zal worden. In de periode 2009-2010 zal in elke gemeente van de politiezone een proefproject lopen in een bepaalde wijk. Voor Menen zal dat op de wijk Ter Beke-Groenhof gebeuren. (Lien)

Uitgebreide versie in Krant van West-Vlaanderen (editie De Weekbode De Leie) van 20 februari 2009.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.