Zwevegemse gemeenteraad twist urenlang over meerjarenplan: “Leningen zijn als cholesterol”

Het Zwevegemse schepencollege stelde maandag op de gemeenteraad het meerjarenplan voor. Van links naar rechts zie je Raf Deprez, Marc Desloovere, Eliane Spincemaillie, Marc Claeys, Dirk Desmet, burgemeester Doutreluingne, Isabelle Degezelle en Kristof Vromant. © GJZ
Redactie KW

De gemeenteraadzitting maandagavond werd er een van lange adem. Urenlang werd gedebatteerd over het meerjarenplan dat ter goedkeuring voorlag. Zoals verwacht werd het politieke spel gespeeld en soms speelde men de man en niet de bal…

Door Geert Vanhessche

Zowat het belangrijkste punt op de gemeenteraad van Zwevegem maandagavond was de goedkeuring van het meerjarenplan dat vorige week werd voorgesteld. Nadat schepen van Financiën Eliane Spincemaille (CD&V) het punt had toegelicht, kregen de mensen uit de oppositie de kans om hun visie over het plan te geven. En zoals het enigszins hoort als oppositiepartij, werd er kritiek gegeven. Toch begonnen de meeste sprekers met lovende woorden.

“Wij zijn tevreden met de manier waarop het plan tot stand is gekomen”, aldus Wim Monteyne (N-VA). “Wij zijn tevreden met de inspraak die er geboden werd. We hebben diverse punten uit ons programma in het plan teruggevonden, zoals aandacht voor de fietsers en de voetgangers, het steunen van de ‘korte keten’, groenvoorziening… Dit is positief, maar het mocht meer zijn, zoals bijvoorbeeld het plaatsen van bewakingscamera’s. Ook wat betreft acties naar de lokale economie toe, blijven we op onze honger zitten.”

Yves De Bosscher (Groen) begon ook met lovende woorden voor de meerderheid. “Er staat voor elk wat wils in het plan. Positief is de aandacht voor de fietsstraten en fietspaden. Toch vind ik in het plan eerder de ambitie om voort te doen in plaats van de ambitie om beter te doen“, klonk het. Zoals te verwachten had hij het vooral over het klimaatplan. “Uw klimaatambities lijken een klimaatfarce te worden. Het is stilaan tijd aan het worden dat er ook iets gebeurt.” Bij Groen vond men dat de participatie een lachertje was, gezien de eerder beperkte deelname.

Koken kost geld

Eenzelfde kritiek hoorden we van Antoon Vanassche (Zwevegem Vooruit) die ook nog eens de problematiek van de KMO-zone in Zwevegem-Knokke oprakelde. Anders sloot hij zich grotendeels aan bij de reeds geleverde kritiek. Alle oppositiepartijen zeggen ook dat ze vrezen dat de leninglast te hoog zal worden en bijgevolg de schuldenlast per inwoner opnieuw zal toenemen.

Schepen Spincemaille betreurde dat tijdens de opmerkingen soms de persoon aangevallen werd. “Zoals te verwachten was, is voor jullie niet alles positief. Jullie weten heel goed dat de planmatige schuld afwijkt van de reële schuld. Koken kost geld en bijgevolg moeten er leningen afgesloten worden. Maar, bij leningen is dit net zoals met cholesterol. Je hebt slechte en goede, en de goede heb je zelfs nodig. Wij lenen om te investeren en al onze investeringen zijn duurzaam. De slechte cholesterol is lenen boven de marge en dat zijn we niet aan het doen.” Burgemeester Marc Doutreluingne (LB) had begrip voor het feit dat de oppositie kritiek moet geven. “Dit is nu eenmaal het politieke spel. En jullie zullen deugd hebben als er over jullie opmerkingen zal geschreven worden”, pareerde hij de kritiek dat het meerjarenplan vorige week al aan de pers werd voorgesteld.

Kleine maatregelen, groot resultaat

Wat het klimaat betreft antwoordde hij dat hij Zwevegem niet vergelijkt met andere gemeenten. “Ik heb al in februari de grote trekken van het klimaatplan aangekondigd. De kritiek dat er nog niks gebeurde, is dus fout. Vele kleine maatregelen hebben een groot resultaat.”

Dat er niks gebeurt op vlak van lokale economie, werd dan weer door schepen Deprez (CD&V) weerlegd. “Men kan niet verwachten dat ik in 11 maand een dood handelscomité kan reanimeren en de slechte verstandhouding met de handelsorganisaties kan ombuigen. Dit is waar ik nu aan gewerkt heb, en met succes. Meer nog, binnenkort komen we met een initiatief voor de dag, waar de tewerkstelling in Zwevegem zal wel bij varen.”

Moet het nog gezegd dat het meerjarenplan meerderheid tegen minderheid werd goedgekeurd?

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.