Het sluikstorten wordt dinsdag het belangrijkste onderwerp op de agenda. In het verleden kwam deze materie al aan bod. Bepaalde richtlijnen werden ingevoerd, ook na tussenkomsten van de CD&V-fractie, maar uiteindelijk is het sluikstorten nog niet van de baan.
...

Het sluikstorten wordt dinsdag het belangrijkste onderwerp op de agenda. In het verleden kwam deze materie al aan bod. Bepaalde richtlijnen werden ingevoerd, ook na tussenkomsten van de CD&V-fractie, maar uiteindelijk is het sluikstorten nog niet van de baan."We gaan instappen in een project van afvalintercommunale IVM", aldus burgemeester Simon Lagrange. "Dit project voorziet in camerabewaking op plaatsen waar aan sluikstorten wordt gedaan. De camera's worden geplaatst aan de glasbollen op ons grondgebied. Dat zijn de plaatsen waar sluikstorten geregeld voor problemen zorgt."Bevoegde schepen Frederic Hesters (Open Zulte) is grote voorstander van deze maatregel. "Ik ben ervan overtuigd dat het sluikstorten zeker zal verminderen door het plaatsen van camera's." Rond het toekennen van eretitels blijft het gemeentebestuur van Zulte niet bij de pakken zitten. Men volgt alles op de voet en richt zich niet meer tot 'oudgedienden' die de gemeenteraad al 25 jaar hebben verlaten en nu bericht krijgen dat zij in aanmerking komen voor een eretitel. Dat gebeurt in een aan Zulte grenzende gemeente, al moet volledigheidshalve aangestipt dat pas na een besluit van de Vlaamse regering in 2007 dergelijke onderscheidingen mogelijk zijn.Zulte speelt dus sneller op de bal. Twee van de drie, Herman De Vos en Stijn Van De Wiele, die in aanmerking komen, waren tot 31 december 2018 gemeenteraadslid. De derde is Luc Millecamps. Zijn ontslag als gemeenteraadslid dateert van februari dit jaar."Herman De Vos heeft er 24 dienstjaren als gemeenteraadslid opzitten", weet burgemeester Simon Lagrange. "Bij Stijn Van De Wiele is dat 18 jaar, waarvan ook tijdelijk een periode als schepen. Luc Millecamps krijgt de titel van 'ereschepen' omdat hij, als schepen en OCMW voorzitter, 12 jaar ervaring heeft. (RMN)