Kathleen Blauwblomme (Open Zulte) deed het voorstel om ter hoogte van de basisschool langs de drukke Staatsbaan een fietsstraat te realiseren. Binnen de bebouwde kom langs de Staatsbaan zijn er vier kleine stukjes ventweg die kunnen omgevormd worden tot fietsstraat. Ze wil dat de gemeente daar werk van maakt. Schepen Michael Vandemeulebroecke (Open Zulte) vond dit een waardevol voorstel. Het college en de bevoegde diensten zullen dit verder onderzoeken.
...