Zuhal Demir: “WO I-toerisme in Westhoek kent terugval, maar is nog steeds hoger dan voor 14-18”

Tom Gheeraert

In het Vlaams Parlement kaartte Emmily Talpe (Open VLD) de bezorgdheid van de Westhoek aan over het dalende aantal herdenkingstoeristen na de 100-jarige herdenking van de Eerste Wereldoorlog. Minister van Toerisme Zuhal Demir (N-VA) kon de Ieperse burgemeester geruststellen: “Het WO I-toerisme kent weliswaar een terugval, maar het stabiliseert zich op een hoger niveau dan voor de herdenkingen”, aldus Demir.

Emmily Talpe (Open VLD), die ook burgemeester van Ieper is, wil dat de Vlaamse overheid de toeristische sector in de Westhoek ook na de eeuwherdenking van WO I blijft steunen. “In 2014 hadden we 790.000 toeristen, in 2015 500.000 en in 2016 zo’n 450.000. In 2017 en 2018 ging de curve dan weer ophoog naar 515.000 en 541.000”, lichtte Emmily Talpe toe. “Voor 2019 valt het nog even af te wachten. We moeten ons er wel voor hoeden dat er geen al te grote terugval is, want die zou bijzonder nefast kunnen zijn voor onze regio, en daarbij denk ik ook aan de gevolgen van de brexit, die als een zwaard van Damocles boven onze regio hangt. Een op de drie herdenkingstoeristen in de Westhoek komen uit het Verenigd Koninkrijk komen. Er zijn heel wat private ondernemers – vooral logiesverstrekkers – die geïnvesteerd hebben. Al die mensen zijn afhankelijk van wat de toekomst zal brengen rond het herdenkingstoerisme.”

Concreet vroeg Talpe hoe de minister de herdenkingen ter gelegenheid van 100 jaar WO I evalueerde. “Zijn er al ‘early indications’ over het toerisme in de Westhoek in 2019? Wat zijn uw verwachtingen voor de toeristische toekomst van de regio? Plant u concrete acties rond nieuwe invalshoeken om het succes van de eeuwherdenking en de gestegen populariteit bij binnen- en buitenlandse bezoekers te verzilveren? Zult u het aanbod rond de Eerste Wereldoorlog in Vlaanderen een prominente plaats blijven geven in het permanente productaanbod van Vlaanderen?”, klonk het nog.

Zuhal Demir:

Volgens minister Zuhal Demir is de evaluatie van de herdenking zeer positief. “Het was een groot succes. Alleen al in de Westhoek waren er 3 miljoen bezoekers. Dat is ver boven het aanvankelijke streefdoel van 2,5 miljoen. Het succes heeft ook bijgedragen tot de lokale economie door de uitgaven die bezoekers ter plaatse hebben gedaan. De herdenking van de Eerste Wereldoorlog draait niet enkel om economie. Ik denk aan de educatieve kracht die ervan uitgaat. 38 procent van de bezoekers waren scholengroepen, hoofdzakelijk uit Vlaanderen en Groot-Brittannië.”

“Zijn er ‘early indications’ met betrekking tot het toerisme in de Westhoek in 2019? Momenteel zijn enkel voorlopige cijfers beschikbaar van de eerste zes maanden van 2019. Hieruit blijkt een lichte daling van 1,1 tot 1,2 procent, vooral bij de Britse toeristen. Daarentegen is er een stijging van het aantal Nederlandse toeristen. Dat valt op in de cijfers. Er was een daling van het Britse toerisme naar de Westhoek met 12,8 procent, maar ook een stijging van het Nederlandse toerisme met 17,6 procent en een lichte stijging van het binnenlandse toerisme. Voor de periode van januari tot en met oktober 2019 telde het onderzoek van Westtoer naar het aantal WOI-bezoekers in de Westhoek 370.000 herdenkingsbezoekers. Op basis van de gegevens van dit en de vorige jaren schatten Westtoer en Toerisme Vlaanderen het totale aantal WO I-bezoekers in de Westhoek voor 2019 tussen 415.000 en 425.000. Voor de herdenkingen van 2014 tot 2018 situeerde het totale aantal bezoekers per jaar zich gemiddeld rond de 360.000. 2019 zit hier dus ruim boven. Het ziet er dus naar uit dat het WO I-toerisme weliswaar een terugval kent, maar dat het zich wel stabiliseert op een niveau dat beduidend hoger ligt dan voor de herdenkingen.”

Toch is ook de minister ongerust over de gevolgen van brexit voor het toerisme in de Westhoek. “We zullen dat in de gaten moeten houden”, aldus Zuhal Demir. “Heel veel Britten wachten af wat dat zal geven en welke richting het uitgaat. We denken dat een aantal boekingen vanuit Groot-Brittannië op zich laten wachten. Toerisme Vlaanderen heeft nog vertegenwoordigers in Groot-Brittannië. Die doen daar de nodige marketing en communicatie. De onduidelijkheid over de datum en de gevolgen van de brexit, ook voor het personenvervoer naar Europa, maakt de situatie op dit moment niet zo helder.”

Ze wees erop dat de Vlaamse overheid het project Feniks 2020 over de heropbouw na WO I in de Westhoek volop steunt. “De financiële steun van Toerisme Vlaanderen bedraagt 500.000 euro. Ik benadruk dat de initiatiefnemers, net als tijdens de vorige jaren, in Toerisme Vlaanderen een partner zullen vinden om dit project met betrekking tot de wederopbouw in het buitenland te promoten”, beloofde Demir, “Dit najaar zijn al heel wat initiatieven in het Verenigd Koninkrijk gepland. Volgend jaar wordt deze promotie vervolgd met een digitale campagne en met persreizen vanuit het Verenigd Koninkrijk en Nederland. Er komt ook een studiereis voor touroperators uit Australië en Nieuw-Zeeland. Toerisme Vlaanderen werkt actief mee aan twee workshops voor touroperators uit het Verenigd Koninkrijk, die door mensen uit de Westhoek zelf worden opgezet.”

“Het is, jammer genoeg, niet gelukt het statuut van werelderfgoed van UNESCO te bemachtigen, maar deze sites zijn elke dag wel degelijk erfgoed van de wereld. Als gastvrije bestemming hebben we de verantwoordelijkheid om hier, nu en in de toekomst, met zorg en engagement mee om te gaan. Ik denk dat veel scholen en gezinnen in Vlaanderen de Westhoek bezoeken. Ik weet dat veel kinderen vanuit Limburg geregeld een bezoek brengen. Veel Vlaamse gezinnen doen dit omdat het tot onze geschiedenis behoort. Dit is iets wat we allemaal aan de toekomstige generatie moeten doorgeven”, besloot Zuhal Demir.

“In mijn regio word ik wel wat overspoeld door bezorgde reacties. Toerisme is in onze regio goed voor meer dan 1400 voltijdse jobs. Die economische kant is dus wel heel belangrijk. Ik zal die bezorgdheid hier geregeld blijven herhalen, zowel met betrekking tot herdenkingstoerisme an sich als tot wat er gebeurt als het toerisme vanuit het Verenigd Koninkrijk inderdaad een serieuze terugval zou kennen”, reageerde Emmily Talpe nog. (TOGH)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.