De aanleiding was het door schepen Frederic Hesters (Open Zulte) toegelicht punt over een project dat voorziet in het plaatsen van zonnepanelen op een negental openbare gebouwen, zoals de sporthal, het gemeentehuis, de scholen. "Er is ook omtrent dit project de mogelijkheid tot burgerparticipatie", aldus schepen Hesters. "De voordelen inzake elektriciteitskosten zijn niet te onderschatten.".
...

De aanleiding was het door schepen Frederic Hesters (Open Zulte) toegelicht punt over een project dat voorziet in het plaatsen van zonnepanelen op een negental openbare gebouwen, zoals de sporthal, het gemeentehuis, de scholen. "Er is ook omtrent dit project de mogelijkheid tot burgerparticipatie", aldus schepen Hesters. "De voordelen inzake elektriciteitskosten zijn niet te onderschatten.".Bij monde van Henk Heyerick werd door CD&V gesuggereerd om te onderzoeken of op alle daken van de gebouwen en huizen in Zulte zonnepanelen kunnen geplaatst worden. "We moeten die vraag aan Veneco, de partner in dit project, durven stellen", zegt Heyerick. "Ik denk dat dit een goede zaak zou zijn en ook een alternatief voor eventuele windmolens waarover al zoveel is te doen geweest." "Of particulieren al dan niet willen in aanmerking komen is door Veneco te onderzoeken", reageerde Steven Van Troys (Open Zulte). "Laat ons een inspanning doen om het huidig dossier zo vlug mogelijk af te werken". Volgens schepen Frederic Hesters krijgt het project, zoals het nu op tafel ligt, voorrang en is er nog tijd om over de 'rest' (zonnepanelen op alle daken) na te denken .Met haar project 'Blijf plakken in Zulte' kreeg eerste schepen Sophie Delaere (Open Zulte) zelfs een 'proficiat' van Sally Cozijns, fractieleider van CD&V. "De spaarkaartactie 'Blijf plakken in Zulte' heeft de bedoeling de lokale handelaars en zelfstandigen te ondersteunen bij de heropbouw na de corona-maatregelen", vertelde schepen Delaere. "We willen de consumptie binnen de gemeente houden. Door op de spaarkaarten punten te verzamelen zijn er ook mooie prijzen te winnen. Dit project is uitgewerkt in samenwerking met Unizo en de raad van lokale economie en loopt van 1 juli tot 30 september. Er zijn 15.000 euro prijzen te winnen. Tot dusver stappen honderd handelszaken mee in dit project".De renovatie van de 'palen van het onbeperkte', in Machelen geplaatst als eerbetoon aan kunstenaar Roger Raveel, krijgen een oppoetsbeurt. "In 2021 zou de enkele jaren geleden overleden Roger Raveel 100 jaar worden", verduidelijkte schepen Michael Vandemeulebroecke. "Dat zal gevierd worden, er werd trouwens al een werkgroep opgericht. Alles gebeurt in overleg met de weduwe van Raveel." Deze renovatie kreeg het fiat van de volledige raad. Henk Heyerick (CD&V) herinnerde er aan dat zijn partij trouwens al een jaar geleden had gevraagd om dringend werk te maken van de renovatie van de palen.De jaarrekening 2019 telt vier miljoen euro overschot. Lieven Lippens (CD&V) drong aan om al de voorziene investeringen uit te voeren. Steven Van Troys (Open Zulte) onderlijnde de opvallende investeringsgraad van 66% in Zulte, terwijl het Vlaams gemiddelde slechts 48% bedraagt.Sally Cozijns uitte in een toegevoegd punt haar ongenoegen omdat de gemeenteraad niet meer digitaal kan plaatsvinden. "Als de gemeenteraad weer kan plaatsvinden in aanwezigheid van iedereen dan zorgt dit voor een beter debat in de zaal", oordeelde voorzitter Francky De Coster (Open Zulte). "We moeten weer trachten naar het 'normale' te gaan, andere gemeenten doen dat ook."(RMN)