Raadslid Luk Hoflack (InSamenSpraak) interpelleerde bij de meerderheid over hun toekomstvisie inzake omgeving en stelde heel wat vragen. Vragen waarop de burgemeester en schepenen niet antwoordden. "Bij de bespreking van het meerjarenplan heb ik op 30 vragen geen antwoord gekregen. Dat is niet meer democratisch. Als raadsleden hebben we recht op antwoorden."
...

Raadslid Luk Hoflack (InSamenSpraak) interpelleerde bij de meerderheid over hun toekomstvisie inzake omgeving en stelde heel wat vragen. Vragen waarop de burgemeester en schepenen niet antwoordden. "Bij de bespreking van het meerjarenplan heb ik op 30 vragen geen antwoord gekregen. Dat is niet meer democratisch. Als raadsleden hebben we recht op antwoorden." Voorzitter Thijs D'Alleine (#Team8980) wees hem erop dat het korte en beknopte vragen moesten zijn, waarop Hoflack antwoordde: "De volgende raadszitting komen ze opnieuw. Schrijf maar op, ik dien twaalf vragen in."Op de zitting werd beslist de openbare verlichting langs de gemeentewegen langer te laten branden. Nu worden ze gedoofd van 13 tot 6 uur van zondagavond tot donderdagnacht. Dat zou nu veranderen van 23.30 tot 4.30 uur . Op vrijdag- en zaterdagnacht blijft de openbare verlichting aan. "Bij mijn gesprekken met de bevolking werd gevraagd de openbare verlichting langer te laten branden", aldus burgemeester Dirk Sioen. "Nu komen we daaraan tegemoet. Daardoor gaan we wel 10.000 euro minder besparen." In zijn repliek stelde raadslid Hoflack dat niemand daar tegen kan zijn, maar hij stelde zich toch vragen. "Een maand geleden vroegen we de lichten langer te laten branden en dat kon toen niet. Nu - exact één maand later - kan het plots wel. Dat begrijp ik niet." Ook de 10.000 euro die minder bespaard kon worden, werd in twijfel getrokken. "Je kon tenminste aan Fluvius gevraagd hebben om het exact te berekenen." Raadslid Hoflack vroeg wat de gemeente zou doen met haar recyclagepark, omdat er geruchten waren van een verkoop of het overdragen van het beheer. "We onderzoeken de mogelijkheid om over te stappen van een gemeentelijk naar een intergemeentelijk park, beheerd door Mirom. Nu zijn er negen van de dertien gemeenten die de overstap maken. Bij de overname zijn er geen wijzigingen. Het personeel wordt overgenomen en ook de 1.000 kg gratis zou blijven. De inwoners zouden dan een park naar keuze kunnen kiezen. Niets staat echter vast. We willen duidelijk weten waar we staan en alles laten becijferen", aldus de burgemeester. Raadslid Luk Hoflack vond het spijtig dat er niets van dat alles in het meerjarenplan stond. Raadslid Koen Descheemaeker vroeg om cijfers: "Laat het alstublieft berekenen en hou er ondertussen uw handen van af, want we vertrouwen het niet. Kom af met correcte cijfers." (NVZ)