Tal van Brugse politieke partijen - met uitzondering van N-VA - vinden de oude Visartsluis een slechte locatie voor een nieuwe zeesluis. Dat is nochtans de keuze die de uittredende Vlaamse regering vorige maand maakte. Raadslid Sandra Wintein (SP.A) vroeg begeleidende maatregelen voor de buurt: "Niet alleen voor de bewoners in de zone die zal onteigend worden,...

Tal van Brugse politieke partijen - met uitzondering van N-VA - vinden de oude Visartsluis een slechte locatie voor een nieuwe zeesluis. Dat is nochtans de keuze die de uittredende Vlaamse regering vorige maand maakte. Raadslid Sandra Wintein (SP.A) vroeg begeleidende maatregelen voor de buurt: "Niet alleen voor de bewoners in de zone die zal onteigend worden, maar ook voor de mensen die er net buiten wonen, in de werfzone."Stefaan Sintobin (VB) vreest dat Zeebrugge een tweede Doel wordt en suggereerde dat de voltallige gemeenteraad een motie zou stemmen voor een nieuwe locatie. Jean-Marie De Plancke (Open VLD) vindt dit geen goed idee: "U speelt met de jobs van 20.000 mensen. De haven heeft nood aan een nieuwe sluis. Inderdaad, de locatie is slecht. Maar nu pleiten voor een andere locatie, zal opnieuw voor jaren vertraging zorgen."Volgens Marleen Ryelandt (Groen) is de Visartsluis ook economisch, omwille van de slechte nautische toegankelijkheid, een slechte keuze: "Ik roep op om uw spierballen te tonen en aan te dringen bij de nieuwe Vlaamse regering om een alternatieve locatie te kiezen, het Verbindingsdok is beter."Geertr Van Tieghem (N-VA) zegt dat dit dossier nu al tien jaar aansleept: "Het moet vooruit gaan. Er wordt een participatieproject opgestart, we spelen met onze economie als we nog langer talmen. 400 bedrijven worden bedreigd."Leefbaar?Burgemeester Dirk De fauw (CD&V) stelt : "De mensen in Zeebrugge vragen vooral zo snel mogelijk duidelijkheid, zodat we kunnen werken aan flankerende maatregelen. Hoe meer er geprocedeerd wordt, hoe langer het zal duren eer er duidelijkheid komt. Dan zullen woningen en bedrijven verloederen. Maar het is wachten op een nieuwe Vlaamse regering. Met de nodige maatregelen kan zelfs de stationsbuurt in Zeebrugge opnieuw leefbaar worden."