"Recent kwam onze gemeente in een heel negatief daglicht. Niet alleen werd onze gemeente door een federaal volksvertegenwoordiger en collega-raadslid in een radio-interview beschreven als een "boerengat", in een krantenartikel stelde de persoon in kwestie bovendien dat het homohuwelijk en adoptie door homo's voor haar een brug te ver ging, waar zij in hetzelfde navolgend radio-interview geen woord van terug nam", opent Stijn Timmerman.

"Hoezeer de persoon in kwestie ook heeft pogen te benadrukken dat het om een persoonlijke mening ging, is het duidelijk dat alle gemeenteraadsleden en bij uitbreiding alle inwoners van de gemeente Zedelgem over eenzelfde kam werden geschoren en als holebi-haters werden beschouwd."

Daarom laat Stijn Timmerman weten dat de fracties CD&V-NIEUW, NV-A, GROEN EN SP-A zich ten stelligste distantiëren van de gedane uitspraken. "Het is wat deze fracties betreft noodzakelijk dat hierover een duidelijk signaal wordt verstuurd, en er geen enkele twijfel mag over bestaan dat de verworven holebi rechten op geen enkele wijze in twijfel worden getrokken en deze steeds zullen gevrijwaard worden. Bij uitbreiding moet het duidelijk zijn dat de gemeente Zedelgem al haar burgers als gelijken behandelt en elke aanzet tot holebi-haat ten stelligste veroordeelt."

De eerder vernoemde fracties dienden daarom gezamenlijk een motie in voor de gemeenteraad van 27 juni. Daarin willen ze horen dat het bestuur van de gemeente Zedelgem elke aanzet tot holebi-haat zal veroordelen en haar burgers, ongeacht hun geaardheid, als gelijke zal behandelen. "Om deze motie kracht bij te zetten, werden alle raadsleden en de leden van het BCSD van de gemeente Zedelgem uitgenodigd om voor aanvang van de Gemeenteraad van donderdag 27 juni om 18.45 uur aanwezig te zijn aan het gemeentehuis van Zedelgem voor een gezamenlijke foto met de welbekende "regenboogvlag"."

"Recent kwam onze gemeente in een heel negatief daglicht. Niet alleen werd onze gemeente door een federaal volksvertegenwoordiger en collega-raadslid in een radio-interview beschreven als een "boerengat", in een krantenartikel stelde de persoon in kwestie bovendien dat het homohuwelijk en adoptie door homo's voor haar een brug te ver ging, waar zij in hetzelfde navolgend radio-interview geen woord van terug nam", opent Stijn Timmerman."Hoezeer de persoon in kwestie ook heeft pogen te benadrukken dat het om een persoonlijke mening ging, is het duidelijk dat alle gemeenteraadsleden en bij uitbreiding alle inwoners van de gemeente Zedelgem over eenzelfde kam werden geschoren en als holebi-haters werden beschouwd."Daarom laat Stijn Timmerman weten dat de fracties CD&V-NIEUW, NV-A, GROEN EN SP-A zich ten stelligste distantiëren van de gedane uitspraken. "Het is wat deze fracties betreft noodzakelijk dat hierover een duidelijk signaal wordt verstuurd, en er geen enkele twijfel mag over bestaan dat de verworven holebi rechten op geen enkele wijze in twijfel worden getrokken en deze steeds zullen gevrijwaard worden. Bij uitbreiding moet het duidelijk zijn dat de gemeente Zedelgem al haar burgers als gelijken behandelt en elke aanzet tot holebi-haat ten stelligste veroordeelt."De eerder vernoemde fracties dienden daarom gezamenlijk een motie in voor de gemeenteraad van 27 juni. Daarin willen ze horen dat het bestuur van de gemeente Zedelgem elke aanzet tot holebi-haat zal veroordelen en haar burgers, ongeacht hun geaardheid, als gelijke zal behandelen. "Om deze motie kracht bij te zetten, werden alle raadsleden en de leden van het BCSD van de gemeente Zedelgem uitgenodigd om voor aanvang van de Gemeenteraad van donderdag 27 juni om 18.45 uur aanwezig te zijn aan het gemeentehuis van Zedelgem voor een gezamenlijke foto met de welbekende "regenboogvlag"."